Bodosa Newspaper

May 31, 2024

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन। बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि … Read more

त्रिपुरायाव साख्रि गोमा जानाय फोरोंगिरिफोरा धर्ना होदों

आगरतला, 12 सेप्तेम्बर: सुप्रिम कर्टनि गेजेरजों गावसोरनि साख्रियाव थिसनजानाय एबा एफएन्टमेन्टखौ आयेन बेरेखा होन्ना फोसावजानायनि उनाव साख्रि गोमानांनाय सा 100 निबो गोबांसिन फोरोंगिरिफोरआ सोनाब त्रिपुरा जिल्लानि खुमुली ओन्सोलआव बृहस्पतिबारआव धर्ना होदों आरो अपसनेल साख्रिनि दाबि दैखांदों। बेयाव गोबां सुबुंफोरआबो बाहागो लादों आरो लामाखौ जाम खालामदों। सासे धर्ना होग्राया बुंदों, 2018 नि बिसायख’थिनि सिगां गावसोर मिथिनो … Read more