December 2, 2020

गोदान दिल्ली, 2 डिसेम्बर: भारतआ ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव अरुनाचल प्रदेशआव 10 गीगावाटनि पनबिजली बिथांखिखौ गायसन्नो यजना बानायदों। ब्रह्मपुत्र दैमानि मोनसे ...

Read More
November 21, 2020

गोदान दिल्ली, 21 नभेम्बर: बे बोसोराव जोबोद गुसु जागोन। लोगोसे हादरनाङै बिदुङाबो थांनाय माखासे बोसोरफोरनिख्रुइ जोबोद बाङाइसिनआव थाहैगोन होन्नानै भारतयारि ...

Read More
November 21, 2020

गोदान दिल्ली, 21 नभेम्बर : अलास्कायाव थानाय बेरी आर्म ग्लेसियारआ आवलिदों आरो बेनि सिङाव थानाय हाया लासै लासै खमाय लादों। ...

Read More
November 21, 2020

गोदान दिल्ली, 21 नभेम्बर : अलास्कानि गंसे टाउनयाव 19 नभेम्बरयाव सानखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बेनि उनाव बेवहायनि सुबुंफोरा फुरा 2 ...

Read More
November 18, 2020

वासिंटन, 18 नभेम्बर : आमेरिकानि गोदान हादतगिरि ज' बाइडेनआ बुंदों गाव भारतजों लोगोनि सोमोन्दोखौ आवगाय होलांगोन। दरनै हादतफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ ...

Read More
November 16, 2020

वासिंटन, 16 नभेम्बर : आमेरिकायाव कभिड-19 नि केसआ 1.1 कौटिनिफ्राय बांसिन जानायनि उनाव आथिखालाव माखासे राइज्योफोरा इनफेक्सन गोसारनायखौ होबथानो थाखाय ...

Read More