Bodosa Newspaper

September 26, 2023

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

अमब्रिका नार्जारी 2

चट्टिसगड़, 4 नभेम्बर : चट्टिसगड़ राइज्योनि बिलासपुरआव थांनाय 29 अक्टबरनिफ्राय 31 अक्टबरसिम खुंजानाय नैथि नेसनेल अपेन आन्डार-23 एथलेटिक्स सेम्पियनशिप 2022 आव बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारिआ सिल्भार मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। चिरां जिल्लानि बर’बाजार सिलबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारी आरो बिमा जावले नार्जारीनि फिसाजो अमब्रिका नार्जारीआ बे हादरनां थाखोनि बादायलायनायाव गोलाव बारनाय एबा लं जाम्प … Read more

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

गुवाहाटी,27 जुलाइ : आसाम इयुथ अलमपिकआव तामुलपुरसिम गोग्गानाय लाबोनो हादों।आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों। गुवाहाटीआव खुंजाबाय थानाय आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला गेलेमु आफादनिफ्राय बाहागो लाहैनाय गेलेगिरिफोरा मेडेल देरहानो हानानै जिल्लासिम गोग्गानाय लाबोनो हादों। मखनो गोनांदि, हिनजावसाफोरनि ख’ ख’ आरो नेट बल बादायलायनायाव … Read more