Bodosa Newspaper

September 27, 2023

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

अमब्रिका नार्जारी 2

चट्टिसगड़, 4 नभेम्बर : चट्टिसगड़ राइज्योनि बिलासपुरआव थांनाय 29 अक्टबरनिफ्राय 31 अक्टबरसिम खुंजानाय नैथि नेसनेल अपेन आन्डार-23 एथलेटिक्स सेम्पियनशिप 2022 आव बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारिआ सिल्भार मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। चिरां जिल्लानि बर’बाजार सिलबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारी आरो बिमा जावले नार्जारीनि फिसाजो अमब्रिका नार्जारीआ बे हादरनां थाखोनि बादायलायनायाव गोलाव बारनाय एबा लं जाम्प … Read more

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

तामुलपुर,28 जुलाइ : तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमा साखाथि कुमारिकाता 24BN SSB रंगिया हानजाया ओन्सोलनि फरायसाफोरखौ लानानै थांनाय 27 जुलाइ  2022 खालार खालि गोलाव हानजा सुरदों । भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर फालिथाइ  AZADI KA AMRIT MAHATSAV सानजों लोब्बा लाखिनानै हादरारि गोथार फिरफिखौ गंफ्रोमबो नखराव लाखिनाय आरो बिरहोनाय थांखिजों ओन्सोलनि फरायसा-फरायसुलिफोरखौ लानानै समाजारि सांग्रांथि होनो पानि टेंकिनिफ्राय … Read more

जोबोद गुसु बोथोरजों लोगोसे डिसेम्बरआ जागायबाय

Cold

गोदान दिल्ली, 2डिसेम्बर: डिसेम्बर दानआ जागायनायजों लोगोसे गुसुआबो जागायबाय। बेनि गेजेरजों हाजो ओन्सोलफोराव बरफ गोग्लैनाया जागायबाय, जायनि गोहोमखौ फोथार ओन्सोलफोराव रोखायै नुनो मोन्नाय जायो। माखासे फोथार ओन्सोलफोराव फुंनि समा जोबोद गुसुजों लोगोसे जागायजेनो। आथिखालाव बेयाव सान्जौफुनि समाव सान ओंखारनायनिबो गोहोमखौ नुनो मोन्नाय जादों, नाथाय अब्लाबो गुसुआ सोलिबाय थासिगोन। अदेबानि हारियाणा, उत्तर प्रदेश, पान्जाबजों लोगोसे माखासे … Read more