• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

October 28, 2022

फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय इउ पि पि एल दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखा-फारा।

कक्राझार, 28 अक्टबरः बि टि आर सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय इउनाइटेट पिपुल्स पार्टि लिबारेल राजखान्थि दोलोआ फैगौ 11 नभेम्बरनिफ्राय सान्थामनि हाबाफारिजों दोलोनि थामथि थाम बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थाखाय थांखि लादों।

कक्राझार सहरनि साखाथि चन्द्रपारानि गेवलां फोथाराव खुंफुंनो लानाय बे जथुम्मानि दिनै लाइ खुन्थिया गाइसन्नाय जायो। बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमाफोर, एम सि एल ए फोर आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव जानो गोनां बे जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ गाइसन्नानै होयो 30 नं सान्जा कक्राझार बिधान सभा बियाबनि एम एल ए लरेन्स इस्लारिया।

बे जथुम्मानि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बि टि आर हालामनि राइजो राजाफोरनि थाखाय गासै बिथाङाव जौगालु खामानि मावनो थांखि लानाय आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो इउ पि पि एलनि गोजाम मिरु आफादखौ सिफायनानै गोदानै बिबानगिरि साइखनाय जागोन होन्नानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो एम एल ए लरेन्स इस्लारिया।

लोगोसे बे जथुम्मानि जोबथा सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्मा, बिजेपिनि हादरारि आफादगिरि जे पि नाड्डा, आसाम बि जे पि नि आफादगिरि भबेश कलिता मोनखौ आलासि महरै हांख्रायनाय जादों आरो 50 निफ्राय 70 रोजा राइजो राजाफोरा बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन होन्नानै एम एल ए लरेन्स इस्लारिया फोरमायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here