Bodosa Newspaper

April 24, 2024

दिनै 31 मार्च बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान।

दतमा,31 मार्च: बहुमनि बर’फोरखौ खौसे खालामनायनि लामा दिन्थिलांनाय बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म आ 1956 माइथायनि 31 मार्च, दिनैनि सानावनो जोनोम मोन्दोंमोन।

बड’फानि गोथार जोनम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फरायसा सान महरै फालिबोदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादा।

सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बान्जायनायाव कक्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरिनि बिथांखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों फरायसा सानखौ फालिनाय जादों।

फरायसा सान फालिनायनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बाउनाय, गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोनाय आरो मोनसे हान्जा सुरनायखौ मावफुंनाय जायो।

फरायसा सान फालिनायनि लोब्बायैनो “बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर’ माहारि दानायाव आथिखालनि फरायसुला फरायसुलि आरो माहारिया लानो गोनां बिफाव” आयदानि सायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलआव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लायो पद्मश्री बान्था मोन्नो हानाय मुंदांखा हाग्रा आरो आवहावा संरैखागिरि जादब पायेंआ।

दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर’, गाहाइ नेहाथारी खनिन्द्र बसुमतारी, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बि टि आरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, रेव रेवा नार्जिहारी, बड’लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिष्ट्रार ड० सुबुं बसुमतारीआ बाहागो लायो।

Share with your friends!

Leave a Comment