Bodosa Newspaper

September 26, 2023

कुमारिकाटा UN एकाडेमियाव दान मोनसेनि गोलोम बोथोर बन्दनि समाव सोलिगासिनो दामजु दामनाइ सोलोंथाइ मावबादा ।

कुमारिकाटा UN एकाडेमि

बाक्सा,14 जुलाइ : तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा UN एकाडेमिनि  दिथागिरि मनेस्वर बर’ आरो गोरायुं बिरखां नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव कुमारिकाटा UN एकाडेमियाव फरायसाफोरनो दामजु दामनाइ सोलोंथाइ मावबादा लानानै फोरोंथाइ होगासिनो । गुबैयै बेवहाइ खाम, सिफुं, सेरजा, भाइलिन, आरो हारमुनियाम दामनाइ बायदिखौ फोरोंथाइ होनाइ हाबारिया सोलिगासिनो दं । गोरायुं बिरखां नार्जारीया फोरमायनाइ बायदिब्ला गोलाव सम गोलोम … Read more