Bodosa Newspaper

June 5, 2023

बाक्सानि बरबरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सनाथि माइथाय फालिथाया जागायजेनबाय।

Baksa barbari school

मुसलपुर, 28 अक्टबरः बाक्सा जिल्लानि जारिमिनारि गोजौ सोलोंथाइ फसंथान बरबिर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सनाथि माइथाय फालिथाया दिनैनिफ्राय सानथामनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों जागायजेनबाय। दिनै फुंनि समाव सनेस्वरि मेधि गोसोखां गाहाइ हाबग्रा लामाखौ बेखेवनायनि उनावनो सनाथि माइथाय फालिथायनि फिरफिलाखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेस ब्रह्मआ बिरहोनायनि लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन ओन्सोलनि गागि सुबुंफोरा मोन 49 फिरफिलाफोरखौ बिरहोयो। बेनि … Read more

कुमारिकाटा UN एकाडेमियाव दान मोनसेनि गोलोम बोथोर बन्दनि समाव सोलिगासिनो दामजु दामनाइ सोलोंथाइ मावबादा ।

कुमारिकाटा UN एकाडेमि

बाक्सा,14 जुलाइ : तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा UN एकाडेमिनि  दिथागिरि मनेस्वर बर’ आरो गोरायुं बिरखां नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव कुमारिकाटा UN एकाडेमियाव फरायसाफोरनो दामजु दामनाइ सोलोंथाइ मावबादा लानानै फोरोंथाइ होगासिनो । गुबैयै बेवहाइ खाम, सिफुं, सेरजा, भाइलिन, आरो हारमुनियाम दामनाइ बायदिखौ फोरोंथाइ होनाइ हाबारिया सोलिगासिनो दं । गोरायुं बिरखां नार्जारीया फोरमायनाइ बायदिब्ला गोलाव सम गोलोम … Read more