• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

October 30, 2022

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

तामुलपुर, 30 अक्टबर : दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै तामुलपुर जिलानि मठंगाफुरियाव खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बेखेवनानै होयो, बिनि उनावनो फुंनि आर’ज, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव ड० लिलाधर ब्रह्मनि मुङाव सेबखांनाय ‘संदानगिरि’ मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो पद्मश्री बान्था मोनगिरि ड० मंगलसिं हाजवारिया, बानजाय आफादा ड० लिलाधर ब्रह्मनि आबुं जिउ-खारि मुंनि सेबखांनाय बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा खगेन रामसियारिया ।

बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बिटिसिनि सोद्रोमा हेमेन्त कुमार राभा, दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि आरो गोबां बाथौ आफादनि दैदेनगिरि आरो सिबियारि फोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन।

मख’नो गोनांदि दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि म लिलाधर ब्रह्मआ गोबाव सम जब्रायाव गोग्लैना थाखांनायनि उनाव थांनाय 21 आगस्तआव रुंसारि जानांदोंमोन। थुनलाइ, हारिमुखौ लाफाना बायदि बायदि बिथिंआव खामानि मावलांनायनि उनावबो ड० लिलाधर ब्रह्म बिथांआ बाथौ संदानगिरि महरै गोलाव सम खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुलाराइ बाथौ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि गनेस दैमारि बिथांआ बर’ समाजनि सुख’ हायै खहा जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

आसाम माइक्र-फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि गेजेरजों चिरांआव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों।

आसाम माइक्र-फाइनान्स थुलुंगाखां आरो रेहाय बिथांखि 2021 नि गेजेरजों चिरांआव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायदों।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here