• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • 18 थि खोला कक्राझार दखरा गामियारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाया जोबलांबाय

November 20, 2020

18 थि खोला कक्राझार दखरा गामियारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाया जोबलांबाय

कक्राझार, 20 नभेम्बरः कक्राझार सहरनि सान्जा फार्से साखाथियाव थानाय सत' आदाबारि गेलेग्रा फोथारआ खुंजानाय 18 थि खोला कक्राझार दख'रा गामियारि जोलुर बादायलायनाया 19 नभेम्बरखालि जोबलांबाय। बे टुर्नामेन्टनि जोबथा एबा फाइनाल मेचखौ शिलापथार गामि आरो बेलगुरि राभापारा हरिनागुरि गामिनि गेजेराव जोबोद नाजालायनायनि गेजेरजों मुहिथावै गेलेदों। बे फाइनाल बादायलायनायाव शिलापथार गामिया बेलगुरि राभापारा हरिनागुरि गामिखौ 2-0 गलजों फेजेन्नानै सेम्पियन ट्रफीखौ आवग्रिनो हायो। बे बादायलायनायाव शिलापथारनि थाखाय अन्जालु बसुमतारिआ गिबि गलखौ 21 मिनिटआव सोनो हादोंमोन। हान्जानि थाखाय 2 थि गलखौ खोरोम बसुमतारिआ 41 मिनिटआव जोसन्नो हानानै हान्जानि देरहानायनि मिजिंखौ गोरासिन खालामो।

Adabari foot ball tournament

बेबादिनो मोननैबो हान्जानि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनायनि गेजेरजों मेचनि सम जोबजासिमाव बेलगुरि गामिया शिलापथारनि हेथायै गल सोफिन्नो हायैआव मेचआ 2-0 गलजों जोबलाङो। देरहासार एबा सेम्पियन जानो हानाय शिलापथार हान्जाया मोनसे ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां आरो रानार्सआप हान्जाया मोनसे ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 7,000 रां बान्था महरै मोन्नो हायो। ओन्सोलाव रोंगथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोनो आरो समाजआव गेलेमु आबहावा सोरजिनायनि थांखिजों खोला कक्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ आदाबारि गामिजों लोगो नांनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ बान्जायदोंमोन। जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हान्जानो बान्था गथायनायाव बाउखुंग्रि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्म, मिरु एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारि, कक्राझार इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्णगपाल बसुमतारि आरो समाजयारि मावथि चक्रमनि ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here