• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • सानफ्रोमबो फुङाव लेबु बिदै लोंनाया देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां

October 6, 2020

सानफ्रोमबो फुङाव लेबु बिदै लोंनाया देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां

         लेबुआ देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। सानफ्रोमबो फुंआव लेबु बिदै लोङोब्ला पाचन तन्त्रआ गोख्रों थायो आरो उदैनि जेंनाफोरा जानगार जायो। लेबुआव भिटामिन सि, बि, केलसियाम, मेगनेसियाम, कार्बहाइड्रेट बायदि मुलिनि गुनफोरा आबुं थायो। जायफोरा गेस जानाय, उदै गाज्रि जानाय, डायबिटिस आरो लिभार बायदि जेंनाफोरनिफ्राय रैखाथि मोनहोनायाव गोबां मुलाम्फा गोनां जायो। लेबु बिदैखौ फुंआव लोंनायनि मुलाम्फाफोरा जादों- (1) लेबुआव भिटामिन सिखौ थोजासे बिबांनि मोन्नाय जायो। बेनि जाहोनआव देहा सोलेरनि बेराम होबथानाय गोहो बांनायाव मदत मोनो। सानफ्रोमबो फुङाव उदै खालियाव लेबु बिदैखौ लोङोब्ला इम्युनिटिआ बाङो। (2) लेबुआव हाइड्रक्लरिक मुंनि एसिडखौ मोन्नाय जायो। जायनि जाहोनाव दोगोन तन्त्रआ गाहामै जायो। बेजों लोगोसे बेयो एसिडिटि आरो जराफोरनि जेंनाखौबो बाङाइ खालामनायाव मदत होयो। जायफोर सुबुंआ दोगोनजों लोब्बा थानाय जेंना जेरै उदै आलौनाय, गेस, हजम जायै बायदि थायोब्ला सानफ्रोमबो फुङाव लेबु बिदै लोंनांगौ।

Lemon Drinks

बेयाव थानाय भिटामिन सिआ देहा सोलेरआव आल्सार जानायनिफ्राय रैखाथि होयो। (3) लेबुआ देहानि लेरथाय खमायनायाव गोबां मुलाम्फा गोनां। बेयाव मोन्नो हानाय पेक्टिन फाइबारआ थाबथाब उखैहोया। जायनि जाहोनआव देहानि लेरथायखौ खम खालामनायाव मदत मोनो। फार्सेथिं लेबु बिदैआ देहानिफ्राय साबजायै एबा बिष गोनां तत्वफोरखौ बाइजोआव दिहुनहरनानै लेरथायखौ खम खालामनायाव मदत होयो। (4) सानफ्रोमबो फुआव लेबु बिदै लोङोब्ला किडनी स्टननि जेंनानिफ्राय रैखाथियै थायो। लेबु बिदैयाव हाइड्रेटिड लाखियो जायजों हासुदैखौ मोजां खालामो। (5) लेबुआ हाइ ब्लाड सुगारनि ड्रिंक आरो जुस होन्ना मानिजायो। बेयो जरखायै बेफोरनि थाखाय मोजांसिन जायफोरा डायबिटिसजों जुजिनांदों। बेयो देहाखौ सुगारनि गोब्राब थाखोसिम नाङा जासे हाइड्रेट लाखियो। मख'नो गोनांदि, जायखि जाया गाहाम देहानि राहाखौ आजावनायनि सिगां डाक्टारनि सुबुरुन लानाया गोनां।

Share with your friends!

Related Posts

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here