• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • राइज्यो सरकारा सरकारि नङै फरायसालि आरो फरायसालिमानि बोसोरारि फिसखौ थि खालामना होदों

December 5, 2020

राइज्यो सरकारा सरकारि नङै फरायसालि आरो फरायसालिमानि बोसोरारि फिसखौ थि खालामना होदों

गुवाहाटी, 4 डिसेम्बर: आसाम सरकारा गुबुन मोनसे गोख्रों थांखि लानाय बायदियै राइज्योनि सिङाव थानाय बेसरकारि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि बोसोरारि फिसखौ थि खालामना होदों। कमिसनार एन्ड सेक्रेटारि इडुकेसन बिफानआ मिथिहोनाय बायदियै बोसोरनि फिसखौ सरकारि नङै फरायसालिफोराव थि खालामना होनायनि गेजेरजों गुदि सोलोंथायनि बिथ'राय, थाखो 1 निफ्राय 6 थाखोसिम बोसोरारि फिसखौ 27 रोजा रां, 6 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिमनि गेजेराव 32 रोजा रां आरो आरिमु आयदानि 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि बोसोरारि फिसखौ 32 रोजा रां खालामनाय जायो। बेनि अनगायैबो फालांगि आरो बिगियान आयदानि बोसोरारि फिसखौबो थि खालामना होयो। सोलोंथाय बिफानआ गासै सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ फैगौ 2021-22 नि थाखाय फैगौ बोसोरनि 15 जानुवारीनि सिगांनो अनलाइननि गेजेरजों गथायनांगोन होन्नानै बिथोन होदों।

Share with your friends!

Related Posts

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

कसुगाव थान्दा बाजारनि हाबा जानाय आइजो सुदेम ब्रह्मआ गोमानानै दङ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here