• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि आबु जौगानायासो बिटिएडिनि थार जौगानाय जागोनः प्रमद बर’

September 15, 2020

मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि आबु जौगानायासो बिटिएडिनि थार जौगानाय जागोनः प्रमद बर’

गसाइगाव, 15 सेप्तेम्बरः थांनाय 17 बोसोरसिम थामहिनबा 3 थि खेब बिटिसि खुंथायखौ दखल खालामनाय बिपिएफ हान्जाया राइजो-राजाफोरनि थाखाय नङा गावनि हान्जानि दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोरनि जौगानायनि थाखायसो सरकार सालायदों। बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनि थिखानाय धोन एबा रांफोरखौ आइन बेरेखायै लुथिदों। हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरानो सुबुंफोरनि रांफोरखौ आइन बेरेखायै लुथिना गाव-गावनि सम्पतिखौ हाजो बायदि खालामनानै लादों। राइजो-राजाखौ अरायसम सिगिनाय आरो गिखांहोनाय बे मोननै आखुथायजों खुंथायखौ सालायबोनाय बिपिएफ हान्जानि गाहाय थांखि आरो नितिखौ राइजो-राजाफोरा बुजिनो हाजोबबाय। बेनि फिन्नायखौ फैगौ बिटिसि बिसायखथियाव राइजो-राजाफोरा होनो थाखाय थियारि जादों । बे बाथ्राखौ बुंथिदों इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ।

समबारखालि गसाइगाव सहराव राइजो-राजाफोरजों जथुमनाय मोनसे गोनां मेलाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव लोगोसेयै बुंबावोदि, थांनाय मोन 3 मावबिबानाव बिटिएडिनि थागिबि राइजो-राजाफोरनि मोनसेबो बिबानखौ फालिबोयाखै बिपिएफ हान्जाया। फरायसालि, फरायसालिमानि जौगानायजों लोगोसे खामानि गैजायै लाइमोननि जेंनाफोरा मोनसेबो जायैआव बिपिएफ हान्जानि सायाव दिनै राइजो-राजाफोरनि सान्नाय-हनाय आरो फोथायनाया गोमालांबाय। जायनि थाखाय इउपिपिएलनि सायाव जायखि जाया बाथ्राजों सावरायनानै आरो नंखाय बाथ्रा फोलानानै खुंथायखौ दखल खालामनो नाजादों बिपिएफ हान्जाया। नाथाय ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरा बे बिथिङाव सांग्रां जाबाय। अदेबानि बिपिएफ हान्जानि नंखाय बाथ्राफोरजों सावरायनाय आरो फोलानाया इउपिपिएलखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नङ।

UPPL Gossaigaon

इउपिपिएल हान्जाया बिटिसि खुंथायाव फैयोब्ला हानि पाटटाजों लोगोसे अबर' राइजो-राजानि हा मोन्थाया ख'हा जागोन बायदि रोखोमनि बाथ्रा फोलानाय बिपिएफ हान्जाया फैगौ बिसायखथिनिफ्राय खुंथाय गोहोखौ खोमाना लागोन। थांनाय 17 बोसोर समसिम बिटिसि खुंथायखौ सामलायबोनायनि गेजेराव ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनो हानि मोन्थायखौ मानो होनो हायाखै होन्नानै थोंजों सोंथि खालामनायजों लोगोसे आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि, सिगांनिफ्राय बिटिसियाव थाबोनाय सुबुंफोरनि हा मोन्थाया रोखा आरो बेखौ रावबो गोहोआ सिमफायनो हाया। समान जौगानाय आरो समान मोन्थायनि स्ल'गान होनानै हा मोन्थाय गैयाब्ला बेयाव समान मोन्थायनि बाथ्राया बबेयाव थांखो होन्नानै बर'आ सोंथि खालामबावो। बेनिखायनो जौगानायनि जेबो महरखौ दिन्थिनो हायै बिपिएफ हान्जाया नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानैनो दासान्दि बिसायख'थिनि समाव सुबुंफोरनिफ्राय भट बिनो नाजागासिनो दं। नाथाय इउपिपिएल हान्जाया बेबायदि नंखाय बाथ्रा होनानै राजखान्थिनिफ्राय जानगाराव थानानै मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि जौगानायनि सार्थयावसो राजखान्थि खालामदों। मानोना अरायथायै गोजोनखौ गाइसन्नो हायोब्लासो जौगानाया जाथावना।

फारसेथिं बिटिआर गोरोबथा जायोब्ला बिटिएडियाव बर'-अबर'फोरनि गेजेराव नांलाय-खमलाय जागोन होन्नानै हाग्रामा महिलारिया लाखिनाय बिबुंथिनि सोमोन्दै प्रमद बर'आ बुङोदि, मिरुनि नखर मम्थ्रिनि बाहागो लानायाव बिटिआर गोरोबथाया गोजोनै जफुंसारदों। बे गोरोबथानि सोमोन्दोयाव हाग्रामा महिलारिया बेले-बेजे लाखिनाय बिबुंथिनि थाखाय महिलारि गैयै खुंथाया गोनांथार राहा लानांगौ होन्नानै प्रमद बर'आ दाबि खालामो। बिपिएफ हान्जाया मोनफ्रोमबो बियाबआवनो जेनगोना रोखा होन्नानै बर'आ दाबि खालामबावो। इउपिपिएलनि गसाइगाव जिल्ला आफादगिरि जिरन बसुमतारिया मासि सामलायनाय बे मेलाव जायगानि गोबां गागि सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here