Bodosa Newspaper

May 29, 2023

बाक्सानि बरबरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सनाथि माइथाय फालिथाया जागायजेनबाय।

मुसलपुर, 28 अक्टबरः बाक्सा जिल्लानि जारिमिनारि गोजौ सोलोंथाइ फसंथान बरबिर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सनाथि माइथाय फालिथाया दिनैनिफ्राय सानथामनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों जागायजेनबाय।

Baksa barbari school image 2

दिनै फुंनि समाव सनेस्वरि मेधि गोसोखां गाहाइ हाबग्रा लामाखौ बेखेवनायनि उनावनो सनाथि माइथाय फालिथायनि फिरफिलाखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेस ब्रह्मआ बिरहोनायनि लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन ओन्सोलनि गागि सुबुंफोरा मोन 49 फिरफिलाफोरखौ बिरहोयो।

बेनि उनावनो फोरोंगिरिफोरनि अनसुंथायजों लुफुंनाय गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बर थुनलाइ आफादनि बारग लेङाइ आफादगिरि डः दिपक कुमार बसुमतारीआ। बेनि उनावनो हाबाफारि बायदियै गुबुन गुबुन मावखफोरखौ बेखेवनाय जायो। मोनाबिलि समाव बराय मेल आरो फरायसाफोरनि हारिमुयारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंनाय जागोन।

Share with your friends!

Leave a Comment