Bodosa Newspaper

May 31, 2024

बर’फोरनि थाखाय दिनै जारिमिनारि गोथार सान, बर’ बिजोंनि बिथोनगिरिख’खौ दिनै बेखेवगोन

Share with your friends!

Leave a Comment