Bodosa Newspaper

December 1, 2023

बर’फोरनि थाखाय दिनै जारिमिनारि गोथार सान, बर’ बिजोंनि बिथोनगिरिख’खौ दिनै बेखेवगोन

Share with your friends!

Leave a Comment