• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • फैगौ मार्स आरो जुन दानाव फिफा वर्ल्ड काप क्वारिफाइयारनि दोन्थ’नाय मेचफोरखौ खुंफिनगोन

November 12, 2020

फैगौ मार्स आरो जुन दानाव फिफा वर्ल्ड काप क्वारिफाइयारनि दोन्थ’नाय मेचफोरखौ खुंफिनगोन

गोदान दिल्ली, 12 नभेम्बर: भारतआरि फटबल टीमआ कभिड-19 महामारिनि थाखाय दोन्थ'नो गोनां जानाय 2022 नि फिफा वर्ल्ड काप आरो 2023 नि एशियान काप क्वालिफाइं मेचफोरखौ फैगौ बोसोरनि मार्च आरो जुन दानाव खुंफिन्नो थि खालामदों। एशियान फुटबल फेडारेसन (ए एफ सि) नि साब कन्टिनेन्टनि खुंफुं आफादआ बे थांखिखौ फोसावो। अदेबानि आफादआ मेच खुंनायनि अक्ट'खौ फोसावाखै। फिफानि हारिमायारि मेच केलेन्डारनि बादियै 2021 नि थाखाय 22 निफ्राय 30 मार्चनि गेजेराव आरो एएफसिनि थाखाय 31मेनिफ्राय 15 जुनसिमनि गेजेराव मेच खुंनायनि थि समफारि लानो हागौ।

Fifa World Cup Qualifier

एएफसिआ अनलाइन जथुमनि उनाव फोसावदोंदि, एशियान क्वालिफाइयारनि 2 थि राउन्डनि गासैबो मेचखौ 15 जुन 2021सिम खुंगोन। सेप्तेम्बर 2021 आव एशियान क्वालिफाइयानि फाइनाल राउन्डनि मेचखौ खुंनाय जागोन। भारतआ फिफा वर्ल्ड काप 2022 नि क्वालिफाइ राउन्डनिफ्राय ओंखार बोनांबाय। नाथाय 2 थि राउन्डनि थाखाय दासिमबो मोन 3 मेच गेलेनो दंबावो। बे मोन 3 मेचखौ कातार आरो आफगानिस्ताननि हेंथायै नख'र फोथाराव आरो गुबुन मोनसेखौ बांग्लादेशनि हेंथायै बिसोरनि फोथाराव गेलेनांगोन। भारतआरि टीमआ ग्रुप-इ आव मोन 5 मेच गेलेनानै 3 पइन्टजों 4 थि सारियाव थानाङो आरो बिसोरहा चीनआव 2023 आव गेलेनो गोनां एशियान कापनि थाखाय क्लालिफाइ जानायनि खाबु मोनसे दंबावो। बेनि गेजेराव सेथिआव कातार (13 पइन्टय), 2 थिआव अमानआ जायगा लानानै दङ। बे हादतफोरा फैगौ 2023 एशियान कापनि थाखाय क्वालिफाइ खालामनायनि खाबु दङ।

Share with your friends!

Related Posts

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here