• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • नैथि कमलेस्वर बसुमतारि आरो सारु बाला बसुमतारि फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनालआव जथाय क्लाबखौ 5-0 गलजों फेजेन्नानै जाइख्लं क्लाबआ सेम्पियन

October 31, 2020

नैथि कमलेस्वर बसुमतारि आरो सारु बाला बसुमतारि फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनालआव जथाय क्लाबखौ 5-0 गलजों फेजेन्नानै जाइख्लं क्लाबआ सेम्पियन

कक्राझार, 31 अक्टबर: कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगावनि गेलेग्रा फोथारआव खुंजानाय नैथि कमलेस्वर बसुमतारि आरो सारुबाला बसुमतारि फुटबल बादायलायनाया जाफुंसार महरै शुक्रबारखालि जोबलांबाय । बे टुर्नामेन्टनि जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायखौ शुक्रबारखालि गेन्द्राबिल जथाय क्लाब आरो बनरगाव जाइख्लं एथलेटिक्स स्पर्टस क्लाबनि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेदोंमोन। बे जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायाव जथाय क्लाबखौ 5-0 गलनि फारागथियाव फेजेन्नानै जाइख्लं एथलेटिक्स क्लाबआ देरहासार जानो हायो।

football

बनरगाव गेलेग्रा फोथारआव खुंजानाय बे जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय जाइख्लं क्लाबआ सेम्पियन ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 30 रोजा रां आरो जथाय क्लाबआ ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 20 रोजा रां मोन्नो हायो। बे फाइनाल बादायलायनायाव हांख्रायजानाय बादियै गाहाय आलासि महरै नुजाथिहैयो बनरगाव बिटिसि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि राजिब ब्रह्म, बारग' बिएलटि अन्साइ आफादनि आफादगिरि जनमहन मोसाहारिआ। जागायजेन्नाय समनिफ्रायनो ओन्सोलनि गोबां राइजो-राजा एबा फुटबल अन्सायगिरिफोरनि बाहागो लानायनि मददजों बे नैथि कमलेस्वर बसुमतारि आरो सारुबाला बसुमतारि गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्टआ मेहेरगोनाङै जोबलाङो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here