• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • जम्मु काश्मीराव आइजोफोरनि थाखाय क्रिकेट लीग खुंनायखौ सचिन तेन्दुलकारआ बाख्नायदों

October 16, 2020

जम्मु काश्मीराव आइजोफोरनि थाखाय क्रिकेट लीग खुंनायखौ सचिन तेन्दुलकारआ बाख्नायदों

श्रीनगर, 16 अक्ट'बर: भारतीय सान्थ्रिनि सा कामान्डनि आवथायाव थानाय 19 थि राष्ट्रिय' राइफल्सनि बान्जायनायाव जम्मु काश्मीरनि आनाननाग जिल्लायाव मोनसे आइजोफोरनि क्रिकेट लीग बादायलायनाय खुंनायखौ मास्टार ब्लास्टार चचिन तेन्दुलकार आरो बारग' क्रिकेटार इरफान पाठानआ गोजोन्नाय फोरमायनायजों लोगोसे खुंफुं आफादखौ बाख्नायदों। भारतीय सान्थ्रिनि बान्जायनायाव आरो जायगानि एनजिअ आसिम फाउन्डेसनआ ओन्सोलनि आइजोफोरनि क्रिकेट गेलेनायखौ जौगाहोनाय आरो फेहेरनायनि थांखिजों जम्मु काश्मीरनि आनाननाग जिल्लायाव गिबि खेब खुंनाय जादों। टुइगारनि गेजेरजों मास्टार-ब्लास्टार आरो इरफान पाठानआ बुंनाय बायदिब्ला बेबायदि आइजोफोरनि क्रिकेट लीग बादायलायनायखौ खुंनाया राइज्योयाव ओन्सोलनि सुबुंफोरखौ गोजोननि रादाब होदों।

Sachin Tendulkar

तेन्दुलकारआ बुङोदि, भारतनि आइजो क्रिकेट हान्जाया मुलुगनि गेजेराव मोनसे गोख्रों हान्जा जानानै दं आरो फैगौ समाव भारतनि आइजो हान्जाया हादतनि हान्जाखौ साबसिनै दैदेन्नो हागोनखौ मिजिंथियो। गासै मोनब्रै हान्जाफोर दुरु, आनाननाग आरो कुलघाम जिल्लानिफ्राय आइजो क्रिकेट हान्जाया बाहागो लादोंमोन। लीगनि फाइनाल मेचखौ 14 अक्ट'बरखालि गेलेनाय जादोंमोन। फारसेथिं कलनियेल धमेन्द्र यादबआबो बे गेलेनायनि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बान्जाय आफाद भारतीय सान्थ्रि आरो एनजिअ फाउन्डेसनसिम गोजोन्नाय फोरमायो। बेजों लोगोसे लीगआव बाहागो लानाय सा 70 आइजोफोरनिसिमबो गोजोन्नाय जासिनानै फैगौ समाव ओन्सोलाव आइजोफोरनि गेलेनाया आवगायनो हागोन होन्नानै बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here