• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • चिरांनि ढालिगावआव ड्रागसजों लोगोसे सानैखौ हमदों

November 6, 2020

चिरांनि ढालिगावआव ड्रागसजों लोगोसे सानैखौ हमदों

काजलगाव, 6 नभेम्बरः चिरां जिल्लायाव ड्रागस फालांगि खालामनाय आरो हमजानाय जाथाया गोदान बाथ्रा जानानै थायाखै। बुंनो थाङोब्ला दान मोनफ्रोमबो चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव पुलिस हान्जाया सिग्रोमनायनि गेजेरजों ड्रागस जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हाबोदों । बृहस्पतिबारखालिबो चिरां पुलिस हान्जाया मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि बान्जायनायनि गेजेरजों ढालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय भेरबेरि लामानिफ्राय ए एस16 ए सि-2144 नम्बरनि महिन्द्र जिअ' मिनी भेननिफ्राय ड्रागस हमनो हायो। लोगोसे बे ड्रागसफोरजों लोगोसे सानै सुबुंफोरखौ हमनो हायो।

पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सिग्रोमनाय समाव गामिरिनिफ्राय गासै 370 ग्राम लिरथायनि मोनब्रै फ्लास्टिजों जुनाय कन्टेनार एबा ड्रागसखौ बोखांनो हादों। लोगोसे भुटान आरो भारतयारि रांनि बिलाइफोर, मबाइल हेण्डसेटखौबो बोखांनो मोनफादों। बे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंफोरखौ कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं जयमा गामिनि थागिबि नरेन रायनि फिसाज्ला फुल कमल राय आरो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामिनि नित्यानन्द राय होन्नानै सिनायथिनाय जादों। जाथायनि सायाव पुलिसआ मोनसे केस थिसन्नानै संदान्नायखौ जागायजेनबाय।

drugs 11
Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here