• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गसाइगावनि श्रिरामपुरआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमदों

August 3, 2021

गसाइगावनि श्रिरामपुरआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ हमदों

गसाइगाव महकुमानि आसाम-सोनाब बंग सिमानि श्रिरामपुरआव 31 नम्बरनि माहारियारि राजा लामायाव दिनै सोरांसि बुब्लियाव सिमलतापु पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे पि बि 08 डि एस 6178 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ हमनो हायो। लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनो हायो। हमनो हानाय सानै सुबुंफोरखौ सोनाब बंगनि हुग्लि जिल्लानि तपास अधिकारि आरो प्रितम सिंह होन्नानै सिनायथिदों।

 बोखांनो हानाय गासै 61 पेकेट गान्जानि लिरथाया 622 किलग्रामसो जागोन आरो बेनि बेसेना 50 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here