• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • काजिरङा नेसनेल पार्कआ 21 अक्टबरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवजाफिनसिगोन

October 16, 2020

काजिरङा नेसनेल पार्कआ 21 अक्टबरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवजाफिनसिगोन

गुवाहाटी, 16 अक्टबरः मुलुगनि गेजेरावनो मुंदांखा थसेल' गं गोनां गान्दा मोनग्रा आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेसनेल पार्कआ थांनाय 7 दाननिफ्रायनो बन्द जानानै दं। दैज्लां बोथोरनि समाव बोसोरफ्रोमबो दावबायारिफोरनि थाखाय बे पार्कखौ बन्द खालामनाय जायो। नाथाय देग्लाय कभिड-19 नि जाहोनाव थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो बे पार्कखौ बन्द खालामनाय जादों। 7 दाननि उनाव दावबायारिफोरनि थाखाय बे पार्कआ बेखेवजाफिनसिगोन। काजिरङा नेसनेल पार्कनि बिथोनगिरि पि शिब' कुमारआ फोरमायनाय बादिब्ला बे पार्कखौ फैगौ 21 अक्टबरखालि फुंबिलि 11.00 रिंगायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनगोन।

punyadarshan_Kaziranga-National-Park-Assam

बबेखानि पार्कखौ बेखेवदोंब्लाबो दावबायारिफोरा कभिड-19 नि माखासे प्रटकलफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। गासैबो दावबायारिफोरानो मोनसे स्क्रिनिं प्रसेस एबा टेस्ट खालामजानांगोन आरो जायफोर दावबायारिफोरनि देहायाव कभिड-19 जों सोमोन्दो गोनां लैखोनफोर जेरै- गोब्राब लोमजानाय, गुजुनाय, गगा मोन्नाय सुबुंफोरखौ पार्क सिङाव हाबनो गनायथि होनाय नङा आरो बिसोरखौ जायगानि देहा खुंथायनो गथायनाय जागोन। अदेबानि बेखेवजेन्नायनिफ्राय माखासे सानफोर समसिम दावबायारिफोरखौ मैदेर गाखोनानै दावबायनोबो गनायथि होनाय नङा।Enter your text here...

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here