Bodosa Newspaper

July 22, 2024

उल्थापानी हाग्रा बिफाननि मावखुलिखौ बुफायनाय जाथायाव सा 8 सुबुंफोरखौ खाबाय

(हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनायाव गंबे गारिया खहा जादों)

कक्राझार, 17 आगस्टः दिनै आसामनि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ झारबारि हाग्रा मावख’नि लांगोनायाव मोनसे दंफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरावनो कक्राझार जिल्लानि उल्थापानीयाव थानाय हाग्रा बिफाननि मावखुलिखौ गाग्लोबनाय जाथाया नुजाथिदों। कक्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमाजों नांजाबनाय उल्थापानी हाग्रा रेन्ज मावखुलिखौ दिनै बेलासि समाव बुफाय-बुसि खालामनाय जाथाव लोब्बा थानाय सा 8 दायनिगिरि सुबुंफोरखौ खाबाय। उल्थापानी हाग्रा मावख’नि बिबानगिरि सुलुङा मिबथिहोनाय बादिब्ला रबिबार हरनि समाव हाग्रा बिफाना सानै हाग्रा माफियाखौ हमनायनि उनाव 2 नं उल्थापानीनि खमैबो सा 100 नि मोनसे सुबुंफोर हान्जाया उल्थापानी हाग्रा मावखुलिखौ गाग्लोबनानै गोबां खहा खालामदों। हाग्रा बिफानआ रबिबारखालि हरनि समाव साल दंफां दान्नायनि गेजेरावनो सानै माफियाखौ हमनाय जादोंमोन। बे जाथायाव 2 नं उल्थापानी गामिनि थांखि नार्जारि आरो सुमित समप्रामारिखौ हमनाय जादों। 2 नं उल्थापानीनि गोबां सुबुंफोरा दिनै बेलासि समाव हाग्रा मावखुलिखौ गाग्लोबनानै गंब्रे गारिफोरनि गेजेराव गंसे बलेर’, टेबल-सियार, मावख’नि फोरमान लाइ, जेनेरेटरफोरखौ खहा खालामदों होन्नानै सुलुङाव फोरमायदों। फार्सेथिं गामियारि सुबुंफोरा गाग्लोबनाय जाथायथिलिनिफ्राय हाग्रा मावफारियाफोरनि गेजेराव रेन्जार हेमेन्त मसाहारिआ खारगलांनो हादों आरो बे गाग्लोबनाय जाथायाव एएस-16 ए-9823 (बलेर’), एएस-26 बि-3923 नाल्ट कुइट), एएस-26 एए-4982 (वागनार) आरो एएस-16 बि-9452(बलेर’ पिकआफ), एएस-16 जि-3929 (स्कुटि), एएस-01 वाइ-2547 (बाइक) फोरा खहा जादों। रेन्जार मेहेन्त मसाहारिआ बुङोदि, जाथानि सायाव मोनसे गसर थिसन्नाय जाबाय आरो हाग्रा बिफानआ ओन्सोलाव सानफ्रामबो बांसिन्नो लानाय आयेन बेरेखायै बिफां-लाइफां, हाग्रा फोजोबस्रांनो लानायनि हें संदान्नायखौ सोलिहोबाय थादों । गुबुन फार्सेथिं हाग्रा आरो बिफां-लाइफां, आबवाहा अनफावरि सांग्रां सुबुंफोरा हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायखौ गोक्रों रावजों सोंखारिदों। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गुदिसंदान्नायखौ जागायनानै जाथायाव लोब्बा थानाय सा 8 सुबुंफोरखौ हमनानै दासान्दि कक्राझार पुलिस थानायाव लाबोनाय जादों लोगोसेबे जाथायनि सायाव पुलिसआ मोनसे गसर आजावनानै लादों । बिटिसिनि गाहाय बिबानगिरि महरै सामलायगासिनो थानाय राइज्यो बें रिखौ बिटिसि हालामाव सोलिगासिनो थानाय हाग्रा फोजोबस्रांनाय आरो दंफां फालांगि खालामनायनि सायाव गो राहा लानोबो रेन्जार हेमेन्त मसाहारिआ खावलायदों।car attack

Share with your friends!

Leave a Comment