• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • आलफा (आइ) आ गावसिनि थाग्रा खुलिखौ म्यान्मारनिफ्राय चीनआव लांबायः मिरु सरकार

October 5, 2020

आलफा (आइ) आ गावसिनि थाग्रा खुलिखौ म्यान्मारनिफ्राय चीनआव लांबायः मिरु सरकार

गुवाहाटी 5 अक्टबर: भारतनि नसुंसे हादत म्यान्मारखौ सा-सान्जा राइज्योनि फसंथान उतखारि हान्जाफोरनि थाग्राखुलि महरै सिगां समनिफ्रायनो मिथिबोयो। बावैसो सानफोर सिगां भारत सरकार आरो म्यानमार सरकारआ जुथायै लोगो नांनानै म्यानमाराव थाहैनाय सा-सान्जानि फसंथान उतखारि आफादफोरनि हेंथायै अल आउट अपारेसन खालामनायनि उनाव माखासे उतखारि आफादफोरा बे हादतनिफ्राय ओंखारबोनो गोनां जादों । बुब्लियावनो भारत आरो म्यानमार सरकारनि रैखाथि सान्थ्रिफोरनि अल आउट अपारेसन खालामनायनि उतखाराव थावरिनो हायै हिसाबै आसामनि असमीया उतखारि आफाद इउनाइटेड लिभारेसन फ्रन्ट अफ आसाम एबा आलफा (आइ) नि सोद्रोमाफोराबो म्यान्मार हादत नागारनानै गुबुन जायगायाव गावसिनि थाग्रा खुलिखौ सोलायनो गोनां जादों।

ULFA (I)

बुब्लियावनो मोनसे गोनांथार खौरांखौ मिथिनो मोन्दोंदि, आलफा (आइ) उतखारिफोरा म्यानमार हादत नागारनानै चीन हादतयाव गावसिनि थाग्रा खुलिखौ खालामहैदों। आनल'पुल एक्टिभिटिस एक्टनि सिङाव गायसनजानाय गुवाहाटी ट्रिब्युनेलनो मिरु सरकारआ गथायनाय मोनसे एफिडेभिटआव मख'नाय बादिब्ला आलफा (आइ) आ गावसिनि थाग्रा खुलिखौ सोलायनानै म्यानमारनिफ्राय चीननि युनान ओन्सोलाव खालामहैबाय। मिरु सरकारनि रिपर्ट बादियै आलफा (आइ)नि गाहाय परेश बरुवाआबो चीन-म्यानमार सिमा ओन्सोलनि साखाथि खोला बाहागोयाव थानाय रुइलिआव दंगासिनो। मख'नाय जायोदि, थांनाय जानुवारी दानाव म्यानमार रौनियाफोरा गावसिनि हादतयाव थाहैनाय भारतनि उतखारि हान्जाफोरनि हेंथायै अपारेसन बान्जायनायाव गोबांथार उतखारि हान्जाफोरा थावरिनो हायैलाय जायगा नागारनानै गिदिंबोफिन्नो गोनां जादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here