• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • अलिम्पिकनि थाखाय नेसनेल एथलिटिक्स केम्पआव अजित आरो राहुलआ बाहागो लादों

October 11, 2020

अलिम्पिकनि थाखाय नेसनेल एथलिटिक्स केम्पआव अजित आरो राहुलआ बाहागो लादों

लक्ष्नौ, 11 अक्ट'बर: जापाननि राजथावनि टकिय' सहराव 2021 माइथायनि जुलाइ दाननिफ्राय जागायजेन्नो गोनां गेलेमुनि देरसिन बादायलायनाय अलिम्पिक गेम्सनि साखा-फारा जानायनि थाखाय अलिम्पिक बाउन्ड एथलिट बिथांखिनि गेजेरजों सोलिफु अक्ट'बर दाननि फैगौ 15 अक्ट'निफ्राय खुंनो लादों नेसनेल एथलिटिक्स केम्प। उत्तर प्रदेशनि प्रयाग राजजों सोमोन्दो थानाय गेलेगिरि अजित कुमार आरो मुजफ्फर नोगोरनि राहुलआबो बे एथलिटिक्स केम्पआव बाहागो लानो थियारि जादों ।

Ajit Rahul

एथलिटिक्स फेडारेसन अफ इन्डियाआ अलिम्पिकनि थाखाय गोख्रों थियार खालामनायनि फारसेबो बे समाव थांखि लादों। हादतनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै मिजिंथिनानै बांसिन क्वालिफाइड खालामनो हानाय बायदि लकडाउननि उनाव गिबि खेब नेसनेल केम्पखौ फसंनो थाखाय थांखि लादों। बे बिथांखिनि गेजेरजों दुलाराय हादतनिफ्राय सा 24 एथलिटफोरखौ साइख'नानै बिसोरखौ पाटियाला आरो बेंगालुरुयाव फोरोंथाय होगोन। पाटियालायाव 15 अक्ट'बरनिफ्राय आरो बेंगालुरुयाव 25 अक्ट'बरनिफ्राय फोरोंथाय बादाया जागायजेनगोन।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here