• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • 2021 आव बिपिएफजों लोगोयारि सोमोन्दोखौ गोदानै खालामफिनलाः हिमन्त

November 20, 2020

2021 आव बिपिएफजों लोगोयारि सोमोन्दोखौ गोदानै खालामफिनलाः हिमन्त

दिसपुर, 20 नभेम्बरः आसामनि मन्थ्रि आरो बिजेपिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिमन्त बिश्व शर्माया 19 नभेम्बरखालि मोनसे गोख्रों बाथ्रा फोसावदों। बिथाडा फोसावदोंदि, आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां सिगांनो भारतीय जनता पार्टि आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेराव खालामनाय गोरोबथानि सोमोन्दोखौ बस'सिगोन। गावनि बिबुंथियाव मन्थ्रि शर्माया बुंदोंदि, बिपिएफजों जों 5 बोसोर समनि थाखायल' लोगोयारि गोरोबथा खालामदोंमोन। बे 5 बोसोर समआ जोबनायनि उनाव बिपिएफजों गोदानै गोरोबथानि समखौ बांहोनाय नंला। फैगौ बोसोराव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायखथियाव बिटिसि ओन्सोलावबो बिजेपि हान्जाया हार्सिङै बादायगोन। दासान्दि गुबुन गुबुन हान्जाफोरा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव इसिडारि सोमोन्दो दङ होन्नानै बांसावनायनि फार्से फिनजाथाय होनानै मन्थ्रि शर्माया बुंबावोदि, बिधान सभा एबा बिटिसि बिसायख'थिया जा बिजेपिआ रावबो हान्जानि हेफाजाब लानो ओंखाराखै। बिजेपिआ गाव हार्सिडैनो मोनसे गोहो गोरा राजखान्थि हान्जा आरो राइजो-राजाफोरनि हान्जा। जों बिटिसि बिसायख'थिनि 27 बियाबफोराव बिजाथि फसंदों आरो बे बियाबफोराव बिजेपिनि दावहाया बिपिएफजोंनो जागोन होन्नानै मन्थ्रि शर्माया फोरमायबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here