• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • हाथियार आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगियाव लोब्बा थानायनि अजदजों सानै हमजादों

October 17, 2020

हाथियार आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगियाव लोब्बा थानायनि अजदजों सानै हमजादों

कक्राझार, 17 अक्टबरः कक्राझार जिल्ला सदर सहरनि एसे जान्थाय तितागुरियाव थानाय केन्द्रिय बिद्यालयनि सानै कर्मसारिखौ पिस्टल आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि अजदजों पुलिसआ हमनाय जायो। बे जाथायखौ लानानै दासान्दि दुलाराय जिल्लानि गेजेरावनो सावरायनायखौ मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ नमलेश दैमारि आरो बिनि लोगो दिन्दांपारानि दिगम्बर गयारि (25) निफ्राय मोनसे पयेन्ट 22 एम एम पिस्टल आरो गरथाम गोथां गुलिखौ बोखांनो हादों।

Arrest with arms at Kokrajhar

फार्सेथिं बिसोरनि गुबुन सासे लोगोआ खारखुमानो हानायाव जाफुंसारदों। कक्राझार सदर थानानि पुलिस बिबानगिरि बिनान्द बसुमतारिआ मिथिहोनाय बादिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि बादियै कक्राझार पुलिसआ गंसे गारियाव आयेन बेरेखा हाथियार आरो नंखाय रां बिलाइ फालांगिनि फोरमानखौ मोन्नो हायो। बेबायदिनो पुलिसआ बि टि सि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव बिसोरखौ नोजोर लाखियो आरो थि समावनो गारि फैनायखौ नुनो मोन्नानै पुलिस हान्जाया गारिनि उन उन संदानो आरो गारिया केन्द्रिय बिद्यालयनि क्वार्टार लाइनआव हाबहैयो। पुलिसआ संदान्नाय समाव गंसे पिस्टल आरो गरथाम गोथां गुलिखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे खमैबो 5 लाख रांनि नंखाय रां बिलाइ थियारि खालामनायनि थाखाय गोनांथि जानाय लांदां लेखा बिलाइखौ जब्द खालामो।

पुलिसआ आयेन बेरेखायै हाथियार फालांगि आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगियाव लोब्बा थानाय नमलेश दैमारि आरो बिनि हेफाजाब होग्राखौ हमनानै दासान्दि साजा होनायखौ सोलिहोबाय थानायजों लोगोसे गुबुन सासे खारखुमानाय दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय संदान्नायखौ सोलिहोबाय थादों होन्नानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here