• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • हाथियार आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगियाव लोब्बा थानायनि अजदजों सानै हमजादों

October 17, 2020

हाथियार आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगियाव लोब्बा थानायनि अजदजों सानै हमजादों

कक्राझार, 17 अक्टबरः कक्राझार जिल्ला सदर सहरनि एसे जान्थाय तितागुरियाव थानाय केन्द्रिय बिद्यालयनि सानै कर्मसारिखौ पिस्टल आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगि खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि अजदजों पुलिसआ हमनाय जायो। बे जाथायखौ लानानै दासान्दि दुलाराय जिल्लानि गेजेरावनो सावरायनायखौ मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ नमलेश दैमारि आरो बिनि लोगो दिन्दांपारानि दिगम्बर गयारि (25) निफ्राय मोनसे पयेन्ट 22 एम एम पिस्टल आरो गरथाम गोथां गुलिखौ बोखांनो हादों।

Arrest with arms at Kokrajhar

फार्सेथिं बिसोरनि गुबुन सासे लोगोआ खारखुमानो हानायाव जाफुंसारदों। कक्राझार सदर थानानि पुलिस बिबानगिरि बिनान्द बसुमतारिआ मिथिहोनाय बादिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि बादियै कक्राझार पुलिसआ गंसे गारियाव आयेन बेरेखा हाथियार आरो नंखाय रां बिलाइ फालांगिनि फोरमानखौ मोन्नो हायो। बेबायदिनो पुलिसआ बि टि सि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव बिसोरखौ नोजोर लाखियो आरो थि समावनो गारि फैनायखौ नुनो मोन्नानै पुलिस हान्जाया गारिनि उन उन संदानो आरो गारिया केन्द्रिय बिद्यालयनि क्वार्टार लाइनआव हाबहैयो। पुलिसआ संदान्नाय समाव गंसे पिस्टल आरो गरथाम गोथां गुलिखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे खमैबो 5 लाख रांनि नंखाय रां बिलाइ थियारि खालामनायनि थाखाय गोनांथि जानाय लांदां लेखा बिलाइखौ जब्द खालामो।

पुलिसआ आयेन बेरेखायै हाथियार फालांगि आरो नंखाय रां बिलाइनि फालांगियाव लोब्बा थानाय नमलेश दैमारि आरो बिनि हेफाजाब होग्राखौ हमनानै दासान्दि साजा होनायखौ सोलिहोबाय थानायजों लोगोसे गुबुन सासे खारखुमानाय दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय संदान्नायखौ सोलिहोबाय थादों होन्नानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here