• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • सिनियर वर्ल्ड रेस्टलिं सेम्पियनसिपआ 12 डिसेम्बरनिफ्राय बेलग्रेडआव जागायजेनगोन

October 14, 2020

सिनियर वर्ल्ड रेस्टलिं सेम्पियनसिपआ 12 डिसेम्बरनिफ्राय बेलग्रेडआव जागायजेनगोन

सुइजारलेण्ड, 14 अक्टबर: सेनियर थाखोनि मुलुगनां रेस्टलिं सेम्पियनसिपखौ थाबैनो जागायजेन्नो थांखि लाबाय। मोनसे सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला, सिनियर थाखोनि वर्ल्ड रेस्टलिं सेम्पियनसिपखौ सोलिफु बोसोरनि फैगौ 12 निफ्राय 20 डिसेम्बरसिम सार्बियानि बेलग्रेडआव खुंनो थाखाय थांखि लादों। मंगलबारखालि रेस्टलिं गेलेमुनि मुलुगनां आफाद इउनाइटेड वर्ल्ड रेस्टलिंआ बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। इउ डब्लिउ डब्लिउनि मावफुं आफादआ थांनाय समबारखालि मोनसे गोनां जथुमनायनि गेजेरजों फैगौ डिसेम्बर दानआव वर्ल्ड रेस्टलिं सेम्पियनसिपखौ खुंनो गनायथि होयो। बे गोनां जथुमनायाव गुबुन गुबुन हादरनि रेस्टलिं आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन ।

National wrestling

सुलुङाव मिबथिहोनाय बादिब्ला, माव'फुं आफादआ फैगौ 6 नभेम्बरखालि फिन आफादनि गुबुन मोनसे जथुमनायखौ खुंबावगोन, जेराव बे जथुमनाय समाव कभिड-19 नि साग्लोबसारनायाव रेस्टलिंनि गेलेनाय आयदानि सायाव गोनांथारै सावरायगोन। बेनि गेजेरावनो बेलग्रेडआव खुंजानो गोनां जुनियर थाखोनि वर्ल्ड रेस्टलिं सेम्पियनसिपखौबो दासान्दि सोलिबाय थानाय कभिडनि थासारिखौ नोजोर होनानै दोन्थ'नायनि थांखि लायो। इउ डब्लिउ डब्लिउआ बुङोदि, बे सावरायनाया थांखि लानाय जादोंदि, दासान्दि सोलिनाय थासारिखौ नोजोर होनानै थांखि लानायजों सेम्पियनसिपखौ दोन्थ'नाय जादों आरो थासारिआ मोजाङाव फैयोब्लानो बेफोर सेम्पियनसिपखौ खुंफिनगोन होन्नानै मिबथिहोयो। मख'नो गोनांदि, भारत हादरआव थांनाय 7 दाननिफ्रायनो कभिड-19 नि जाहोनआव मोनसेबो रेस्टलिं बादायलायनायफोरखौ खंनाय जायाखै। अदेबानि भारतनि रेस्टलिं आफादआ बे गेलेमुनि बादायलायनायखौ थाबैनो खुंगोननि इसारा होदों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here