• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सालबारि बियाबआव इउपिपिएल दोलोनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिया जोबबाय

November 3, 2020

सालबारि बियाबआव इउपिपिएल दोलोनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिया जोबबाय

भबानिपुर, 3 नभेम्बर: थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ सरकारनि गेनाखाथि खालामनायनि जाहोनाव बि टि सि ओन्सोलाव नुजाथिनाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ समाधान खालामनायनि थांखिजों दुलाराय बिटिआरआवनो इउपिपिएल दोलोआ मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि राइजो-राजाफोरखौ लानानै सोलायनायनि थाखाय हान्जा सुरदों। बे सोलायनाया जाफुंसारगोन बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि गेजेरजोंसो। इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय हान्जा सुरनायाव दुलाराय बिटिआरआवनो मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि सुबुंफोरा दासिम गोनां हेफाजाब होदों। बेनिफ्राय रोखा जादोंदि, बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय हान्जा सुरनायनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि आरो दैदेनगिरिया बिटिआरनि राइजो-राजाफोरनि जेंनाफोरखौ खौरां लादों। बेबायदि बाथ्राखौ बुंथिदों इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन आफादनि मिरु आफादगिरि समनाथ नार्जारिया।

 समबारखालि सालबारियाव खुंनाय इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव समनाथ नार्जारिया बुङोदि, बिटिआरआव गेनाखान्थिजों लोहाबनाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोआ बे खेबनि बिसायख’थियाव जेनगोना रोखा आरो गन' सुरक्षा पार्टीआ मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा। मख'नो गोनांदि, दिनैसिम से सप्ताहनाङै बागसा जिल्लानि सालबारि बियाबयाव इउपिपिएल दोलोनि सोलायनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारिया बाथाबारि गामियाव थुंगेयो।

UPPL Paribartan Rally in Salbari

जोबथासानखालि बे सोलायनायनि हान्जा सुरनायखौ सुनबारि गामिआव फुंनि 10 रिंगायाव बेखेवनानै होयो आजिरा मोन्नाय फोरोंगिरि इयाद आलि आरो सालबारि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिनद मुसाहारिया। प्लेक अफ खालामदोंमोन इउपिपिएलनि नेहाथारि सदागर बादसा आरो चुसिल सरकारा। खमैबो 5 रोजानिबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लानानै सालबारि बियाबनि गुवार ओन्सोलखौ सोलायनायनि थांखिजों गिदिंखन्नाय जायो। बेलासि समाव बाथाबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मोनसे सुबुं गौमायाव बिजाथि बिनद मुसाहारि, इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि समनाथ नार्जारि, हानिप आलि अहमेद, फैला जे बरगयारि, सत्यजित बर', बिउति बसुमतारि, जहुरा खाटुनमोनहा बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। बे मेलआवनो बिपिएफ दोलोनि सा 156, अबर' आफादनि सा 55 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाफैयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here