• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • सनितपुर जिल्ला एबसुनि दैदेन्नायाव गुबुन गुबुन जायगायाव कमिसननि सोद्रोमाफोरखौ गाब गोनाङै बरायदों

October 1, 2020

सनितपुर जिल्ला एबसुनि दैदेन्नायाव गुबुन गुबुन जायगायाव कमिसननि सोद्रोमाफोरखौ गाब गोनाङै बरायदों

ढेकियाजुलि, 1 अक्टबर : सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंयाव थानाय थेलामारा दखरानि सिलिखाबारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि रंजा मन्सआव ढेकियाजुलि, सोनाब तेजपुर आरो थेलामारा मोनथाम दखराजों जथायै गोदान कमिसननि सोद्रोमा महरै सायख'जानाय दालिम बायन आरो जयन्त बसुमतारिखौ गाजा-गोमजायै बरायनाय जायो।

Dekiajuli Telamara, ABSU

बे बरायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि एबा बिटिआर गोरोबथा कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारिआ बुङोदि, सोलिफु बोसोरनि 27 जानुवारिखालि भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जानाय बिटिआर गोरोबथा बादियै कमिसन दाफुंनाय जादों आरो बे कमिसनआव मोनथाम बिबान होनाय जादों। जेराव बर' बांसिन थानाय गामि जानांगोन एबा ट्राइबेल मेजरिटि जानांगोन। माखासे बर' आफादफोरा दाबिनाय बादि दासान्दि मोनब्रै जिल्लायाव गामि सोसन्नाय आरो गामि दानख'नायजों लोगोसे मोनब्रै जिल्लानि बाइजोयाव थानाय बिटिआरआव हाबनो नागिरनाय माखासे गामिफोराबो थिसनजागोन। 

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here