• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • राइज्योनि इउटुबार आरो भिडिअ ब्लगारफोरा आसामनि सोदोमस्त्रि-हारिमुनि खौरां मुलुगआव फोसावनो नांगोनः गिबि मन्ध्रि

September 24, 2020

राइज्योनि इउटुबार आरो भिडिअ ब्लगारफोरा आसामनि सोदोमस्त्रि-हारिमुनि खौरां मुलुगआव फोसावनो नांगोनः गिबि मन्ध्रि

दिसपुर, 24 सेप्तेम्बर: आसामनि लाइमोन आथालनि बयजोंबो बजबनानै लाजाग्रा इउटुबार आरो भिडिअ ब्लगारफोरनि मोनसे थान्दै दोलोआ बुधबारखालि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालखौ लोगो हमनानै गावसिनि गुबुन गुबुन जेंनानि सायाव सावरायो। आसाम एडमिनेस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजआव गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै थान्दै दोलोआ गावसिनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ गिबि मन्थ्रिनो फोरमायथियो।

CM Sonowal meets popular youtubers of Assam

गुबुन फार्से गिबि मन्थ्रिआ थान्दै दोलोनि सिगाङाव इउटुबार आरो भिडिअ ब्लगारफोरखौ आसाम दिहुन्थाय नोजोरखौ गोख्रोंसिनै लानानै आसामनि बुहुम दुलुरखावारि, जारिमिन, मिथिंगानि महर-मुस्रि, गलाय-मोन्देर राव-हारिमु, खुगा हारिमु, फोर्बो आरो सोलिबोनाय आसारखान्थिनि सायाव गुवारै मुलुगनो फोसावनो हानायबादि इउटुबारफोरहा गोबांथार मावबावनो गोनां बिबान दङ होन्नानै बुङो। गावनि नाजानाय, थांखि आरो गुनखौ लानानै 1 मिलियनसिम फलवार खालामनो हानाय राइज्योनि अन्सायजाग्रा इउटुबार आरो भिडिअ ब्लगारफोरनो गाहाम हामब्लायथि जासिनानै गिबि मन्थ्रिआ मख'योदि, बिथांमोननि जाफुंसारनायानो असमीया लाइमोन समाजनि सिङाव हाबखोमानानै थानाय गोख्रों गोसोनि बोलो आरो रोंगथिखौ फोरमान होयो। इउटुबार आरो भिडिअ ब्लगारफोरनि थान्दै दोलोफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ गोमजोरै खोनासंना बिथांमोननि जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिआ बाथ्रा होयो। 

ऋषिकेश शर्मा, हिमांसु शर्मामोननि दैदेन्नायाव गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनाय बे बुब्लियाव दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमहन पाटवारि आरो गिबि मन्थ्रिनि बोसोनगिरि ऋषिकेश गस्वामीआबो दंफायोमोन। अदेबानि थान्दै दोलोआव इउटुउबार दिम्पु बरुवा, मिनाक्सि गगै, भुषन पाठक, धोनस्रि बैश्य, चित्रासि शइकिया, रेका हीरा, समर बरुवा आरो गुबुन गुबुन जाफुंसार इउटुबार आरो भिडिअ ब्लगारफोरा बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here