• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • मैत्री बिथांखिनि सिडाव पुलिस थानानि गोदान भवनखौ गिबि मन्थ्रिआ बेखेवदों

August 29, 2020

मैत्री बिथांखिनि सिडाव पुलिस थानानि गोदान भवनखौ गिबि मन्थ्रिआ बेखेवदों

दिसपुर, 28 आगस्ट: आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ दिनै रांखान्थि, देहा, सोलोंथाय आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि आरो जालुकबारि बियाबनि एमएलए ङ हिमन्त बिश्व शर्मानि बाहागो लानायाव सुवालकुचि पुलिस थानानि गोदानै लुफुनाय भवनखौ बेखेवदों। बेनि लोब्बायै गोदानै लुफुनाय थाना भवननि लांगोनायाव खूनाय मोनसे हाबाफारिआव बिबुंथि लाखिनानै गिबि मन्थ्र सनवालआ बुडोदि, 1952 माइथायनिफ्राय 2016 माइथायसिम आगुनि सरकारफोरा रांखान्थि-सामाजिक जौगानायनि थाखाय गोनांथार राहा लायोमोनब्ला दिनै राइज्योनि जौगालु थासारिआ साबसिन जागौमोन।

आथिखालनि राइज्यो सरकारआ खुंथायखौ सामलायनानै गोबां राहाफोर आजावना लानायनि जाउनाव जौगानाया दिनै गोदान मिजिंजों आवगायगासिनो दङ। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, बिगियान आरो गोदान आदोबनि जौगानाय बिथिंजों दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोलायनाय फैदों। बिदिन्थि बादियै दायनिगिरि, आइन बेरेखा माव हाबाखौ होबथानायनि थाखाय आरो गुदि थाखोनिफ्राय गोनों खालामनायनि थांखिजों मैत्री बिथांखिखौ राइज्यो सरकारआ आजावनानै लादों।

CM Opening Moitri Police Station

आसाम पुलिसआ गुबुन गुबुन बेआइननि बिथिङाव गोखों राहा लानानै जाफुसारदों होन्ना रायखांनानै गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, पुलिस हान्जानि सुबुंफोरा सरासन्स्रा सिबिथायनि थाखाय 24 घन्टा बिबान लानो गोनां जायो । बे आयदायाव राइज्यो सरकारआ नोजोर लाखिदों। उननि समाव पुलिस हान्जानि सुबुंफोरखौ मावबिबान समाव गोख्रोंसिन खालामनायनि थाखाय राइज्यो सरकारआ राहा लागोन होन्नानै बुङो ।

गिबि मन्थ्रिआ बुंबावोदि, समनि सोलायनाय लोगो लोगो गोदान मोगा-मोगिआबो फैदों। पुलिसआ बेनि फार्से गोनांथार नोजोर होनांगोन । मैत्री बिथांखिनि गेजेरजों पुलिसखौ राइजो-राजाफोरनि लोगोयारि खालामनो नाजानाय जादों। सरासन्स्रा सुबुंफोरनि जिउ आरो थासारि रैखाथिनि थाखाय खौसेयै गोसो होना खामानि मावलांनांगोन। पुलिसनि थानायावनो सरासन्स्रा सुबुंफोरा रैखाथि गोनां सान्नो हानांगोन। गिबि मन्थ्रिआ बंबावोदि, सानफ्रोमबो राइजो-राजाफोरनि सान्नाय-हनाया पुलिसनि सायाव फोथायनाय बासिन्दों।

बेनि थाखाय राइज्योनि पुलिस थानाफोराव गसर थिसन्नायाबो बांसिन्दों। एरैहाय कभिड-19 नि समाव पुलिसआ सुबु सिबिथायनि मावदिन्थिखौ फोरमान होनो हाबावदों। साइबार क्राइम होबथानायनि थाखाय राइज्यो सरकारआ थांखि आजावना लानायनि थाखाय बांसिन गोहो मोन्दों।

गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, ङ हिमन्त बिश्व शर्मानि गोनांथार राहा लानायनि थाखाय जालुकबारि बियाबआ राइज्योनि गेजेरावनो जाफुसार बियाब महरै मिबथिजादों। बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिआ राइज्योनि जौगानायखौ रायखांनानै गं 8 गोदान देहा फाहामथाय मेडिकल कलेज, एम्स लुफुनायनि राहा लानाय आयदानि सायावबो मिबथिहोदों।

Moitri

हाबाफारिआव मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि, पुलिसआ गोदान महराव गावसोरनि गोहोखौ दिन्थिदों। उतखारिनि समाज बेरेखा मावनाय हाबाफोरजों मोगा-मोगि जानाय बिथिङाव पुलिसफोरा गोख्रों जुजिनो हानायखौ रायखांनानै मन्थ्रिआ बुबावोदि, आथिखालनि राइज्यो सरकारआ सरासन्स्रा सुबु आरो पुलिसनि गेजेराव सोमोन्दो लाखिनायखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों खामानि मावगासिनो दङ।

दिनैनि बे मैत्री बिथांखिनि गेजेरजों गोदानै लुफुंनाय थानानि भवनखौ बेखेवनाय हाबाफारिआव कामरुप जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि पार्थ सारती महन्तआ बिबुंथि लाखिजेन्नाय मेलावनो राइज्योनि आइन-आब्रुथि बिफाननि पुलिस सामलायगिरि जिपि सिंआबो बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारिआव गिबि मन्थ्रिनि आइन बोसोनगिरि सान्तनु भराली, आसाम पुलिस न' लुफुंग्रा निगमनि सामलायगिरि अरबिन्द कलिता, डिआइजि ब्रजेनजित सिन्हा, जिल्ला खुंगिरि कैलाश कार्तिकमोनहाबो माननि आलासि महरै बाहागो लादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here