• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • मिरु एबसुनि थान्दैफ्रा सोलोंथाय आयदानि सायाव आसामनि सोलोंथाय बिफाननि बिबानगिरिफोरजों मेल जथुमदों

October 13, 2020

मिरु एबसुनि थान्दैफ्रा सोलोंथाय आयदानि सायाव आसामनि सोलोंथाय बिफाननि बिबानगिरिफोरजों मेल जथुमदों

कक्राझार, 13 अक्ट'बर: दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेन्नायाव समबारखालि मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया आसाम सरकारनि सोलोंथाय बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों बर' बिजोंजों लोगोसे गबन गबन बिजोंनि सोलोंथाय जेंना आयदानि सायाव मोनसे गोनांथार सावराय मेलआ जानानै थाङो। समबारखालि गवाहाटीनि जनता भवननि 2 थि फ्लर ब्लक-एनि कन्फारेन्स हलाव जथुमनाय बे मेलआव आसाम सोलोंथाय बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बि कल्यान चक्रबर्तीनि दैदेन्नायाव गुदि, गोजौ आरो गोजौसिन सोलोंथाय बिफाननि बिथोनगिरिफोर, कमिसनार आरो नेहाथारि थाखोनि बिबानगिरिफोरनि मोनसे आबुं हान्जाजों एबसुनि दैदेनगिरिफोरा राइज्योनि गेजेराव थानाय गासै जिल्लानि बर' बिजोंजों लोगोसे गासै बिजोंनि सोलोंथायारि जेंनाफोर जेरै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै फरायसालिमा थाखोसिम भेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय, लांदां जानानै थानाय मासिफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसन्नायखौ लाफानानै सोलोंथायनि गासै जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो।

ABSU Meet with Education Principal Secreatray

       बावैसो सानफोर सिगां आसाम सरकारा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायखौ नायनो दानानै होजानाय कमिटिनि सियारमेन आरो सेबानि मासिगिरि आर.सि. जैन, आसाम गुदि सोलोंथाय बिफाननि कमिसनार आरो सेक्रेटारि प्रितम सइकिया, बर' आरो गुबुन जनजाति रावनि बिथोनगिरि ममता हजाइ लोगोसे सोलोंथाय बिफाननि बिथोनगिरिफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव सोलोंथाय जेंनानि सायाव सावरायनाय बे मेलआ फिथाइ गोनां जादों होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जादों। बे सावराय मेलाव आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मिरु एबसुनिफ्राय फारियै बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि एबा मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इसलारि, लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव अवारि, सोलोंथाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारि, नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि आरो लोगो सोलोंथाय नेहाथारि अबित नार्जारिया बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here