• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मिरु एबसुआ बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार गुदि, गेजेर, गोजौ आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामजोबनायनि सायाव गोनांथार जथुम खुंदों

October 21, 2020

मिरु एबसुआ बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार गुदि, गेजेर, गोजौ आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामजोबनायनि सायाव गोनांथार जथुम खुंदों

कक्राझार, 21 अक्ट'बरः मंगलबारखालि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेन्नाय मोनसे हान्जाआ बिटिआरनि सोलोंथाय बिफाननि सेक्रेटारि ए सि एस अमरज्योति बर्मननि मासि लानानै दैदेन्नायाव बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंनि गुदि, गेजेर, गोजौ फरायसालि, सिनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज, बिएड कलेज, डिग्री कलेजनि सायाव अफिसियेल महरै फिथाइ गोनां सावरायनाय जायो। बे सावराय मेलआ सोलिफु बोसोरनि थांनाय 27 जानुवारीखालि जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय बायदियै जायो। बे सावरायनायनि गेजेरजों मिरु एबसुआ बिटिआर ओन्सोलनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार गुदि, गेजेर, गोजौ फरायसालि, सेनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज, बिएड कलेज, डिग्री कलेजफोरखौ गासै जौसे जौखोन्दो प्रभिनसियेलाइज एबा सरकारि खालामजोबनो हायो बेनि थाखाय गासै मोन 13 दफाफोरखौ लानानै बिटिआरनि सोलोंथाय सेक्रेटारिनो गथायो।

ABSU meet Education Department Secretary of BTR

बे सावरायनायाव बिटिसि कक्राझारनि सोलोंथाय बिथोनगिरि, आइएस जेपि ब्रह्म, कक्राझार, चिरां, बागसा, उदालगुरिनि फरायसालि नायसंगिरि, कक्राझार, चिरां, बागसा, उदालगुरि जिल्लानि सोलोंथाय बिबानगिरिफोर, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बे सावरायनायाव बाहागो लायो। बे सावराय मेलआव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै लेङाइ आफादगिरि, बिटिआर गोरोबथानि दाफुंजानाय कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारि, बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि एबा मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, बुंथिगिरि फनिन बर', लोगो गाहाइ नेहाथारि खोरोमदाव औवारि, सोलोंथाय नेहाथारि कास्तम बसुमतारि, रांखान्थि नेहाथारि सरन्जय ब्रह्म आरो लोगो सोलोंथाय नेहाथारि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here