Bodosa Newspaper

April 24, 2024

मिरुनि मन्थ्रि रामबिलास पासवानआ 74 बोसोर बैसोयाव रुंसारिजाबाय

गोदान दिल्ली, 9अक्टबर: थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै मिरुनि मन्थ्रि रामबिलास पासवानआ 8 अक्टबरखालि जोबथा हां बोयो। देहायाव नुजाथिनाय बेरामखौ फाहामथाय होनो थाखाय दिल्लीनि एस्कर्ट मुंनि देहा फाहामसालियाव बिथांखौ थिसन्नाय जादोंमोन । नाथाय बृहस्पतिबारखालि मिरु मन्थ्रि रामबिलास पासवानआ फाहामथाय लानायनि गेजेरावबो देहा हालोदा मोजाङाव फैफिनैनि सोलायै गाज्रिसिन जानायाव जोबथा हां बोयो होन्नानै फिसाज्ला सिराग पासवानआ बे बाथ्राखौ मिथिहोयो। मख’नो गोनांदि 74 बोसोर बैसोनि गागि राजखान्थिगिरि रामबिलास पासवानआ गावनि देहायारि जेंना नुजाथिबोनायाव बिखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो साबसिन देहा फाहामथाय होनायनि थांखिजों 2 अक्ट’बरखालि एम्सआव थिसननानै हार्ट सार्जारी खालामनाय जादोंमोन । सुलुंनि बादिब्ला रुंसारि पासवानआ नैथि खेब हार्ट सार्जारी खालामजादों। बिनि सिगांबो देहानि बाइपास सार्जारी खालाम जाखांबायमोन । रुंसारि रामबिलास पासवाननि जिउ खहा जानायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, न’खर अमित शाह आरो रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंआ बिनि फिसाज्ला सिराग पासवानजों थोंजोङै जानबुंनि गेजेरजों सावरायना मिरुनि मन्थ्रिआ रुंसारि जानायनि सायाव खौरां लाहरनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों। मखनो गोनांदि 1946 मायथाइनि 5 जुलाइखालि खगरिया जिल्लायाव सिङाव मोनसे दलित नखराव जोनोम मोनदोंमोन रामबिलास पासवानआ। सोलोंथायखौ बुन्देलखण्ड मुलुगसोलोंसालि झान्सिनिफ्राय एम ए आरो पाटना मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय एल एल बि डिग्रीखौ लानो हादोंमोन। बेनि उनाव गोजौ सोलोंथाय लानायजों लोगोसे रामबिलास पासवानआ 1969 मायथाइयाव गिबि खेब बिहारनि राज्यो सभा बिसायखथियाव जथाय ससियेलिस्ट पार्टिनिफ्राय बिजाथि महरै बिसायख’जायो। 1977 मायथाइयाव लक’ सभा बिसायख’थियाव पासवानआ जनता पार्टिनि बिजाथि महरै सायख’ जायो। बिनि उनाव 1982 मायथाइयाव लक’ सभा बिसायखथियाव नैथि खेब देरहानो हाबावदोंमोन। 1983 मायथाइयाव रामबिलास पासवानआ दलित सेना हान्जा दाफुंनानै 1989 मायथाइयाव थामथि खेब एम पि महरै सायख’जाबावो। बेनि उनाव 1996 मायथाइयाव फिन लक’ सभा बिसायखथियाव देरहानो हाबावो आरो 2000 मायथाइयाव रामबिलास पासवानआ जनता दल इउनाइटेडनिफ्राय आलादा जानानै लक जन सक्टि पार्टिखौ दाफुङो। बेनि उनाव बिथांनि हान्जाया कंग्रेसनि दैदेननाय इउ पि ए सरकारजों थाफानानै मिरु मन्थ्रिनि बिबान सामलायो। पासवानआ मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गेदेर राजखान्थि हान्जाफोरजों गोरोबनो हानानै 2004 मायथाइयाव फिन लक’ सभा बिसायखथियाव देरहानो हाबावो नाथाय 2009 मायथाइनि बिसायखथियाव पासवानआ जेननो गोनांबो जादोंमोन। 2010 आगस्ट दानाव बिहार राज्यो सभानिफ्राय एम पि महरै फिन सायख’जानानै दासिम गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय एन डि ए सरकाराव थाफानानै मिरु मन्थ्रिनि बिबानखौ सामलायबाय थानाय समनि गेजेरावनो देहायारि जेंनायाव गोग्लैनानै फाहामथाय लानाय समावनो जोबथा हां बोयो। रुंसारि रामबिलास पासवाननि हादरनि राजखान्थि फोथाराव गोलाव बोसोर थाबोनानै हादरनि थाखाय जिउनि खावसे बाहागोखौनो बाउसोमनाय आरो सिबिथाय होलांनाया हादोरनि गेजेराव मोनसे रायखांजाथावना जानानै थालांबाय। भारतनि गुबुन सासे गागि राजखान्थिगिरि महरै गावखौनो सिनायथि होनो हानाय रामबिलास पासवाननि रुंसारि जानायाव हादोरगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोराबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों।

Share with your friends!

Leave a Comment