• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कक्राझार दावबायफैगोन

October 13, 2020

मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कक्राझार दावबायफैगोन

कक्राझार, 13 अक्ट'बर: आसामनि सोलोंथाय, देहा आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कक्राझार दावबायफैगोन। आसाम राइज्योनि बिजेपि जनजाति मर्चानि आफादगिरि हरेन देवरिआ बे आयदानि बागै फोरमायथि होदों। अदेबानि कक्राझाराव सान्नैनि हाबाफारिजों 13 आरो 14 अक्ट'बराव कक्राझार सरकारि आरो थांखिबां गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम बिजेपि जनजाति मर्चानि मोनसे मावफारिया मेलआ खुंजागोन। बे मेल खुंगोनखौ लानानै दिनै आसाम बिजेपि एसटि मर्चानि आफादगिरि देवरिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों देवरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे मेलाव राइज्योनि गासै जिल्लानि जिल्ला आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ लाफानानै खमैबो 500 सो थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन।

Dr. Himanta Biswa Sarma Visit Kokrajhar

      लोगोसे बिजेपि एसटि मर्चानि गासै राइज्योयारि माव'फुं आफादनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफैगोन। दिनै राइज्योनि देहा आरो सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माया बे मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो फैगौ 14 अक्टबर बुधबारखालि गिबि मन्ध्रि सर्बानन्द सनवालआ गाहाय आलासि महरै बे हाबाफारिखौ बाहागो लाफैगोन होन्नानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बिजेपि एसटि मार्चाआ आसामनि जनजाति सुबुंफोरनि रैखाथि, गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो सावरायगासिनो दं। एसटि मर्चानि गुबै थांखिया राइज्योयाव जनजाति सुबुंफोनि गेजेराव खौसेथि आरो जौगानाय लाबोनाय होन्नानै हरेन देवरिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिबावो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here