• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कक्राझार दावबायफैगोन

October 13, 2020

मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कक्राझार दावबायफैगोन

कक्राझार, 13 अक्ट'बर: आसामनि सोलोंथाय, देहा आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कक्राझार दावबायफैगोन। आसाम राइज्योनि बिजेपि जनजाति मर्चानि आफादगिरि हरेन देवरिआ बे आयदानि बागै फोरमायथि होदों। अदेबानि कक्राझाराव सान्नैनि हाबाफारिजों 13 आरो 14 अक्ट'बराव कक्राझार सरकारि आरो थांखिबां गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम बिजेपि जनजाति मर्चानि मोनसे मावफारिया मेलआ खुंजागोन। बे मेल खुंगोनखौ लानानै दिनै आसाम बिजेपि एसटि मर्चानि आफादगिरि देवरिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों देवरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे मेलाव राइज्योनि गासै जिल्लानि जिल्ला आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ लाफानानै खमैबो 500 सो थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन।

Dr. Himanta Biswa Sarma Visit Kokrajhar

      लोगोसे बिजेपि एसटि मर्चानि गासै राइज्योयारि माव'फुं आफादनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफैगोन। दिनै राइज्योनि देहा आरो सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माया बे मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो फैगौ 14 अक्टबर बुधबारखालि गिबि मन्ध्रि सर्बानन्द सनवालआ गाहाय आलासि महरै बे हाबाफारिखौ बाहागो लाफैगोन होन्नानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बिजेपि एसटि मार्चाआ आसामनि जनजाति सुबुंफोरनि रैखाथि, गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो सावरायगासिनो दं। एसटि मर्चानि गुबै थांखिया राइज्योयाव जनजाति सुबुंफोनि गेजेराव खौसेथि आरो जौगानाय लाबोनाय होन्नानै हरेन देवरिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here