• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • मन्थ्रि नब कुमार दलेआ पन्सायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि माखासे बिथांखि बेखेवदों

September 6, 2020

मन्थ्रि नब कुमार दलेआ पन्सायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि माखासे बिथांखि बेखेवदों

गुवाहाटी, 6 सेप्तेम्बर: आसाम सरकारनि पन्सायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि नब कुमार दलेआ शनिबारखालि सान्नैनि हाबाफारिजों आफां आसामनि धुबुरि जिल्लायाव दावबायहैनानै जिल्लानि गुबुन गुबुन गाव पन्सायतआव 14 थि रांखान्थि आयगनि गनायथिनि सिङाव मोनथाम बिथांखिखौ बेखेवना होदों। बेफोर बिथांखिफोरा जादों रङामाती गाव पन्सायत मावखुलि भवन, पलिमारि कृष्णपल्ली गाव पन्सायतनि सिङाव सैबारि साहा बागान हातपला कालि मन्दिरनि लांगोनायाव पाक्कानि बेरा लुफॅनाय आरो बरुनीतरा बरदल गाव पन्सायतनि सिङाव लुफुंनाय मोनसे लामा। बिफाननि सिफ सेक्रेटारि ड० जेबि एक्का आरो सामलायगिरि हेमेन दासजों लोगोसे मोनसे बिबानगिरि हान्जाया दावबायनायाव मन्धिआ बे बिथांखिफोरखौ बेखेवनायनि समाव सान्जा बिलाशिपारा बियाबनि एम एल ए अशक कुमार सिंघिआबो बाहागो लादोंमोन।

Nobo Kumar Doley

बिथांखि बेखेवना होनायनि बिबुंथियाव बिफाननि मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो थाखाय बाहागो लानाय पन्सायतनि कर्मसारि आरो सुबुं थान्दैफोरखौ मन्थ्रि नब कुमार दलेआ फोसावदों। मन्थ्रिआ लोगोसेनो मोनफ्रोमबो बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोरखौ सायख'नाय आरो पर्टेलनि गेजेरजों फैफिन्नाय सुबुंफोरनि मुं रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बायदि बिथिङाव सांग्रांथि होनो गोनांथार होदों।

 फार्सेथिं प्रधान मन्थ्रि आवाज यजना ग्रामिननि उफ्रा फारिलाइआव मुं थानायफोरा आधार कार्डखौ लानानै जेबो जिंगा सिनाङा होन्नानै बुनायजों लोगोसे दासान्दि बेनि सोमोन्दोयाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि खुंगिरिया बिसोर मुलाम्फायारिफोरनि थाखाय आधार कार्डनि राहा खालामनानै होनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय होन्नानै मन्थ्रिआ बाथ्रा होयो। बे बिथांखि बेखेवनायनि उनावनो मन्थ्रिआ धुबुरियाव गुबुन मोनसे सावराय मेलयाव बाहागो लानानै जिल्लायाव बिफाननि सिङाव दाफुंजानाय गुबुन गुबुन बिथांखिनि सोमोन्दोयाव खौरां लायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here