• Home
  • /
  • International
  • /
  • भारतआव रासियानि एके-203 राइफलफोर बानायगोन, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंआ गिदिर रादायखौ जोबथा महर होबाय

September 5, 2020

भारतआव रासियानि एके-203 राइफलफोर बानायगोन, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंआ गिदिर रादायखौ जोबथा महर होबाय

मस्क, 5 सेप्तेम्बर : रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंनि सानथामनि मस्क दावबायनाय समाव भारत आरो रिसयाआ गोदान मुगानि एके-203 राइफलखौ भारतआव बानायनो थाखाय मोनसे गिदिर रादायखौ जोबथा महर होबाय होन्नानै रासियानि मिडियाआ थांनाय 3 सेप्तेम्बर खालि खौरां होयो। बे एके 203 राइफल, एके-47 राइफलआ गोदान आरो गोजौ थाखोनि जाफुंसारनायनि मोनसे महर। बेयो इन्डियान स्मल आर्स सिस्टेम (इनसास) 5.56 गुणनि 4 मिमि राइफलनि जायगाखौ लागोन। रुसनि सरकारि खौरां एजेन्सि स्पुतनिकनि बाइदिब्ला,  भारतआरि हानि सान्थ्रिनो गासै 7,70,000 ए के- 203 राइफलफोरनि गोनांथि दङ। बिसोरनि गेजेराव 1 लाखखौ गुबुन हादतनिफ्राय लाबोनाय जागोन आरो आद्रा बाहागोखौ भारतआव खालामनाय जागोन। आथिखालाव बे रादायखौ जोबथा महर होनायनि भारत सरकारनि फारसेनिफ्राय, जेबो खौरा फोसावआखै।

Russia-India

रासियानि खौरां एजेन्सिनि बायदिब्ला, बे राइफलफोरखौ भारतआ जुथाइ महरै भारत-रासिया राइफल प्राइभेट लिमिटेड (आइ आर आर पि एल) नि गेजेरजों बानायनाय जागोन। रादाय खानाया भारतनि अ एफ बि आरो रासियानि रसबेरनेक्सपर्टनि गेजेराव जादों। बे अ एफ बिनि आइ आर आर एल आव 50.5 जौखोन्दो बाहागो थागोन आरो कलाशनीकबनि 42 जौखोन्दो बाहागो थागोन। रासियानि सरकारिनि गुबुन हादतयाव दैथाय हरग्रा एजेन्सि रसबेरनेक्सपर्टनि जरखायै 7.5 जौखोन्दो बाहागो थागोन । खौरांनि बायदिब्ला, उत्तर प्रदेसआव करबा आयुथ फेक्टरिआव 7.62 गुन 39 मिमिनि बे रासियानि हाथियारखौ दिहुन्नाय जागोन। बेखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थांनाय बोसोराव बेखेवदोंमोन । गंफ्रोम राइफलआ गासै 1,100 डलार बेसेननि जानो हागौ।

Share with your friends!

Related Posts

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here