Bodosa Newspaper

July 15, 2024

भारतआव रासियानि एके-203 राइफलफोर बानायगोन, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंआ गिदिर रादायखौ जोबथा महर होबाय

मस्क, 5 सेप्तेम्बर : रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंनि सानथामनि मस्क दावबायनाय समाव भारत आरो रिसयाआ गोदान मुगानि एके-203 राइफलखौ भारतआव बानायनो थाखाय मोनसे गिदिर रादायखौ जोबथा महर होबाय होन्नानै रासियानि मिडियाआ थांनाय 3 सेप्तेम्बर खालि खौरां होयो। बे एके 203 राइफल, एके-47 राइफलआ गोदान आरो गोजौ थाखोनि जाफुंसारनायनि मोनसे महर। बेयो इन्डियान स्मल आर्स सिस्टेम (इनसास) 5.56 गुणनि 4 मिमि राइफलनि जायगाखौ लागोन। रुसनि सरकारि खौरां एजेन्सि स्पुतनिकनि बाइदिब्ला,  भारतआरि हानि सान्थ्रिनो गासै 7,70,000 ए के- 203 राइफलफोरनि गोनांथि दङ। बिसोरनि गेजेराव 1 लाखखौ गुबुन हादतनिफ्राय लाबोनाय जागोन आरो आद्रा बाहागोखौ भारतआव खालामनाय जागोन। आथिखालाव बे रादायखौ जोबथा महर होनायनि भारत सरकारनि फारसेनिफ्राय, जेबो खौरा फोसावआखै।

Russia-India

रासियानि खौरां एजेन्सिनि बायदिब्ला, बे राइफलफोरखौ भारतआ जुथाइ महरै भारत-रासिया राइफल प्राइभेट लिमिटेड (आइ आर आर पि एल) नि गेजेरजों बानायनाय जागोन। रादाय खानाया भारतनि अ एफ बि आरो रासियानि रसबेरनेक्सपर्टनि गेजेराव जादों। बे अ एफ बिनि आइ आर आर एल आव 50.5 जौखोन्दो बाहागो थागोन आरो कलाशनीकबनि 42 जौखोन्दो बाहागो थागोन। रासियानि सरकारिनि गुबुन हादतयाव दैथाय हरग्रा एजेन्सि रसबेरनेक्सपर्टनि जरखायै 7.5 जौखोन्दो बाहागो थागोन । खौरांनि बायदिब्ला, उत्तर प्रदेसआव करबा आयुथ फेक्टरिआव 7.62 गुन 39 मिमिनि बे रासियानि हाथियारखौ दिहुन्नाय जागोन। बेखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थांनाय बोसोराव बेखेवदोंमोन । गंफ्रोम राइफलआ गासै 1,100 डलार बेसेननि जानो हागौ।

Share with your friends!

Leave a Comment