Bodosa Newspaper

July 22, 2024

बि टि सि बिसायख’थिनि फोसावदिंनाया ओनसोलाव गोख्रोङै सोलिगासिनो

BPF

बासुगाव, 3नभेम्बर: बिटिसि बिसायख’थिनि खुंगोन अक्ट’खौ बिसायख’थि आयगआ दासिम फोसावथ’नाय जायाखैब्लाबो नाथाय खुंगोनआ खाथि नोजोराव सफैनाय लोगो-लोगो दासान्दि बिटिआर ओन्सोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि फोसावदिंनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। बिसायख’थि फोसावदिंनायनि बेलायाव समबाखालि फारियै माखासे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ। फैगौ 4 नभेम्बरखालि सानसेयावनो बासुगाव, सालाकाटि आरो बावखुंग्रि बे मोनथाम जायगायाव बिसायख’थि फोसावदिंगोन बिपिएफ दोलोआ। बासुगाव माइ बाजारनि लांगोनायाव खुंनो गोनां मेलआव बै सानखालि गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिसिनि बारग’ गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म, असमीया सावथुननि फेस्ला फावगिरि बिपुल राभाजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। 13 नं चिरां बियाबनि बिजाथि सायखं बसुमतारि एबा बि सावरायगोरानि हेफाजाबाव बिसायख’थि मेलखौ खुंनाय जागोन होन्नानै बासुगाव प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि अमर नार्जारि आरो नेहाथारि पियुष बर्मनआ मिथिहोयो। बे सानखालिनो सालाकाटि ब्लक आइजो आफादनि बान्जायनायाव हरिगाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि गेलेग्रा फोथाराव बिसायख’थि मेलनि थाखाय गेदेर पेन्डेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मनि अनगायैबो मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म, बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर’, तामुलपुर जिल्ला आफादनि आफादगिरि केशब राजबंसि, आइजो दैदेनगिरि नारायनि बसुमतारि मोनहाबो आलासि महरै बाहागो लागोन। 12 नं सालाकाटि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि देरहासाद बसुमतारिनि थाखाय खुंनाय बिसायख’थि मेलआ 11 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन होन्नानै मिथिनो मिथिहोदों। बे सानखालिनो कक्राझार जिल्लानि बावखुंग्रियावबो दोलोआ मोनसे बिसायख’थि फोसावदिंनाय मेलखौ खुंनो थांखि लादों। बे मेलआव आइजो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि सुप्रिया रानि ब्रह्म, उमा रानि बसुमतारि आरो माखासे दैदेनगिरिफोराबो आलासि महरै बाहागो लाहैगोन।

Share with your friends!

Leave a Comment