• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि आरनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि गामिफोरा दानख’जानायनि बाथ्रा गैयाः जयन्त बसुमतारि

October 21, 2020

बि टि आरनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि गामिफोरा दानख’जानायनि बाथ्रा गैयाः जयन्त बसुमतारि

चिरां, 21 अक्ट'बर: थांनाय 27 जानुवारी, 2020 अक्ट'खालि एबसु, एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जा, इउबिपिअ , आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानानै थांनाय बर’फोरनि 3 थि जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै बिटिआरनि गामि सोसन्नाय आरो दानख'नायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय सरकारजों दानानै होजानाय कमिसनआव सोद्रोमा महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सायख'जानाय एबा थिसनजानाय जयन्त बसुमतारिया दासान्दि बिटिआर हालामनि गेजेराव गामि दानख'नाय आरो सोसन्नाय बेलायाव सुबुंफोरनि गोनो-गोथो जानाय आरो गुलुं-गुजुं जानाय थासारिखौ फोजोबनो थाखाय दाब-दाब जायगायाव खुंनाय मेल-मिथिंफोराव बाहागो लानानै राइजो-राजाफोरनि गेजेराव गुवारै आरो गेबेङै फोरमायथि होबोबाय थादों। कमिसन दानायनि उन साननिफ्रायनो जयन्त बसुमतारिआ बि टि आर हालामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेल-मिथिं खुंबोदों आरो बिथांखौ गोबां जायगाफोराव बरायनायखौबो नुनो मोन्दों। मंगलबारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझाराव बेंटल दखरा आरो थुक्राझार दालाइसा बर' फरायसा आफादनि बान्जायनायाव बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नि दफा बायदियै बिटिआरनि सिमना बारायनाय आरो दानख'नायनि सायाव खामानि मावनो दानानै होजानाय कमिसननि सायाव मोनसे सावरायमेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो कमिसननि सोद्रोमा आरो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारिया।

Tukrajhar Jayanta Basumatary

बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय लेखायैनो बड'सा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां जयन्त बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गामिफोरखौ दानख'नायनि बाथ्रा गैया। बिथाङा बुङोदि, रावबो सुबुङानो बिटिआरनिफ्राय ओंखारनो गोसो गैया। बबेखानि गोबां सुबुंफोरानो बिटिआरआव हाबफानो गोसो जानायखौसो फोरमायदों । बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला कमिसनआ दासिमआव दानानै होजादोंब्लाबो सिमना आयदाफोरनि सायाव मावखुलि महरै खामानि मावनायखौ जागायाखै आरो खेबसेबो मेल जथुमनाय जायाखै। फैगौ 2 नभेम्बरावसो कमिसननि मोनसे सावराय मेल खुंनाय जागोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों कमिसनआ खामानि मावनायखौ जागायगोन आरो बेनि सायाव मोनसे रड मेप खालामनानै लानाय जागोन ।

 बिथाङा दाजाबनानै बुंबावोदि, कमिसननो मोनथाम गाहाय खामानि होनाय जादों बेनि मोनसे खामानिया जाबाय बिटिआरनि सिमनाया सान्जा फारसे गहपुरसिम लावनांगौ । गोबोथानि दफायाव लिरखानाय बायदियै बे सिमना फोलावनायखौ रावबो होबथानो हाया। नाथाय माखासे सुबुंफोरा नंखाय बांसावनानै गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायखौ लानानै राइजो-राजाफोरनि गेजेराव गुलुं-गुजुं थासारि सोमजिहोदों। गामि दानख'नाय आरो सोसन्नाय बेलायाव कमिसनआसो रिपर्ट गथायनानै जोबथा थांखि लागोन बेखौ सोरबा सासे सुबुङा बुंनायनि गेजेरजों एबा बांसावनायनि गेजेरजों मावनो हाया होन्नानै जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिबावो। मंगलबारखालि बे गेवलां मेलआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इसलारि, 14 नं चिरां दुवार बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बि आर फेरेंगा (रन्जित बसुमतारि) मोनहाबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे गोबां राइजो-राजाफोरनि बाहागो लाफैनायजों बे गेवलां मेलआ मेहेरगोनाङै खुंफुंजालाङो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here