• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि जे पि दोलोआ श्रीरामपुर बियाबनि उदां बिजाथि सन्जिब दत्तखौ आबुं मदत होगोन

October 14, 2020

बि जे पि दोलोआ श्रीरामपुर बियाबनि उदां बिजाथि सन्जिब दत्तखौ आबुं मदत होगोन

कक्राझार, 14 अक्ट'बरः आसामनि बिजेपि राइज्योयारि दोलो कमिटिआ थांखि लानायखौ फोसावनाय बायदिब्ला 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि उदां बिजाथि सन्जिब दत्तखौ बिजेपि दोलोआ आबुं हेफाजाब होगोन । मख'नो गोनांदि, 3 नं श्रीरामपुर परिषद बियाबआव बिपिएफ, इउपिपिएल, कंग्रेस, गन' सुरक्षा पार्टी दोलोनिफ्राय गासै सा 12 बिजाथिफोर फसंनाय जादों। बेनि गेजेराव नन एसटि बियाबनि थाखाय उदां बिजाथि सन्जिब दत्तखौ आबुं हेफाजाब होनाय बाथ्राखौ प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ फोसावो।

BJP president Ranjit Kumar Das in Kokrajhar

समबारखालि प्रदेशनि आफादगिरि दासआ फोसावदोंदि, गावनि दैदेन्नाय बिजेपि दोलोनि कक्राझार जिल्लानि थाखाय बिबान मोन्नाय मन्थ्रि भबेष कलिताया श्रीरामपुर बियाबनि उदां बिजाथि सन्जिब दत्तखौ नोजोर लाखिनानै हेफाजाब होनाय जादों । दासआ बुङोदि, दोलोनिफ्राय दत्तनिसिम आबुं हेफाजाब थागोन आरो बेखौ लाफानानै बिजेपिआ फैगौ बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय गासै मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोन 27 बियाबयाव बिजाथि फसंदों एबा बादायनो थाखाय थियारि जादों। बिटिआर ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोन्नानै दोलोआ गोबां मासिखौ देरहानो हागोननि मिजिंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि उदां बिजाथि महरै गसंनाय सन्जिब दत्तआ गसाइगाव ओन्सोलनि सासे जार्नालिस्ट। बिथाङा समाज सिबिनाय बिथिङाव लोब्बा थाबोनाय सासे राफोद सुबुं होन्नानै मिथिनाय जादों। फारसेथिं सन्जिब दत्तआ बिजेपि दोलोनिफ्राय आबुं हेफाजाब होनायखौ जोबोद गोजोन्नाय फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here