• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिस्वजित दैमारिनि ओंखारनाया बि पि एफ दोलोनि जेबो खहा जायाः हाग्रामा

November 13, 2020

बिस्वजित दैमारिनि ओंखारनाया बि पि एफ दोलोनि जेबो खहा जायाः हाग्रामा

उदालगुरि, 13 नभेम्बर: फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दासान्दि गासै राजखान्थि हान्जाफोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो थानाय बादिनो 12 नभेम्बरखालिबो उदालगुरि जिल्लानि कलाइगावआव खुंनाय बिपिएफ हान्जानि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलआव बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ। 35 नं मुदैबारि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि जगदिश सरकारनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलआव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, बिपिएफआ 25 निफ्राय 30 मासिआव देरहानानै बिटिसिआव ब्रैथि खेबनि थाखाय सरकार दागोन। बिटिसिआव बिपिएफनि अनगायै गुबुन रावबो हान्जाया सरकार दानो हाया। मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ जेसेबांनाखि बिपिएफखौ बदनाम खालामामानो आरो जेसेबांखि खायदा-खौसल सोलो-बोलो बाहाया मानो बिपिएफखौ फेजेन्नो हानायनि गोहो गैया। बिथाङा बुंबावोदि, हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्ली आरो दिसपुरनिफ्राय बिटिसिआव हरनाय रांखौ बिपिएफआ जाख्ल'दों होन्नानै बांसावनाय बाथ्राया नंखाय ।

Hagrama Mohilary

 गुबैयै बिटिसिआव हरनांगौ राखौ हिमन्त बिश्व शर्मायासो जाख्ल'दों । एमपि बिस्वजित दैमारिआ बिपिएफनि माव' आफादगिरि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनायनि बागै सोंथि सोनायाव हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, बिस्वजित दैमारिनि हान्जा नागारनायाव बिपिएफ हान्जाया जेबो खहा जाया। जायफोर बिपिएफ नागारनो गोसो दं बिसोरखौ हमथानानै लाखिया। जायफोर थांनो गोसो बिसोर हान्जा नागारलांनो हागोन होन्नानै हाग्रामा महिलारिआ बुंबावो। बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलआव मन्थ्रि रिहन दैमारि, एम एल ए महेस्वर बर'मोनहाबो बाहागो लानानै गावसिनि बिबुंथि लाखिनायाव 35 नं मुदैबारि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि जगदिश सरकारनो भट होना देरहासार खालामनो थाखाय मेलआव बाहागो लानाय साफ्रोमबो राइजोराजाफोरखौ खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here