Bodosa Newspaper

April 24, 2024

बिटि आरनि बाइजोयाव थानाय बारग’ एनडिएफबि केडारफोरा क-अर्डिनेसन कमिटि दाफुंबाय

NDFB

ढेकियाजुलि, 8 जानुवारी: बि टि आरनि बाइजोयाव थानाय दुलाराय आसामनि बारग’ एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा थांनाय 6 जानुवारी, 2021 अक्टखालि लखिमपुर जिल्ला सोमलिगुरियाव मोनसे कअर्डिनेसन डेभेलपमेन्ट कमिटि दाफुंनानै लानाय जायो। गोदानै दाजानाय बे क-अर्डिनेसन डेभेलपमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि रिंसार बसुमतारिआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय डिसेम्बर दाननि 30 अक्टखालि आसाम आइन आफादयाव बर’ कसारि वेलफेयार अट’नमास काउन्सिल बिल पास खालामनायखौ लानानै आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल, रांखान्थि मन्थ्रि ङ० हिमन्त बिश्व शर्मा आरो खौसेथि बर’ सुबुं आफाद एबा इउ बि पि अनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारिनिसिम साबायखर जासियो। लोगोसे बि टि सिनि बाइजोयाव थानाय बर’ हारिनि माखासे गांनाय आरो उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बारग’ एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा बे क-अर्डिनेसन डेभेलपमेन्ट कमिटिखौ दाफुंनाय जादों होन्नानै फोरमायथियो। गोदानै दाफुंनाय आफादआव आफादगिरि महरै रिंसार बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि महरै मिजिं बसुमतारि (शनितपुर), सबिन रामशियारि (धेमाजि), हाकिम बसुमतारि (बिश्वनाथ सारिआलि), लोमस्राव बसुमतारि (शनितपुर) आरो भद्र नार्जारि (धेमाजि) खौ सायख’नाय जायो। गाहाय नेहाथारि महरै हरेश्वर बसुमतारि, लोगो नेहाथारि महरै फारियै- राजेश नार्जारि (धेमाजि), रबेन दैमारि (सनितपुर), राजु नार्जारि (बिश्वनाथ सारिआलि), बुंथिगिरि महरै बिसजित दैमारि (लखिमपुर), लेडाइ बुंथिगिरि महरै कैलास बसुमतारि, सुजुगिरि बसुमतारि आरो रैदुब बसुमतारिमोनखौ सायख’नाय जायो।

Share with your friends!

Leave a Comment