• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसियाव लोगो नांनानै बिजेपिआ सरकार दागोनः रन्जित दास

October 13, 2020

बिटिसियाव लोगो नांनानै बिजेपिआ सरकार दागोनः रन्जित दास

कक्राझार, 13 अक्ट'बरः बिटिसिनि खुंजानो गोनां बिसायख'थियाव जाय हान्जाया बां सानखो मासि देरहागोन बे हान्जाजों लोगो नांनानै बिजेपिआ सरकार दागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ। राइज्यो बिजेपिनि आफादगिरि दासआ कक्राझाराव सान्नैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बिजेपि जनजाति मर्चानि राइज्योयारि मावफारिया मेलाव बाहागो लाफैनानै बुंदोंदि, खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङै मोन 26 बियाबफोराव बादायनो साखा-फारा जानानै दं। बे हिसाबै जाय हान्जाया बांसिन मासि देरहानो हागोन बे हान्जाजों लोगो नांनानै बिजेपिआ बिटिसिआव सरकार दागोन।

BJP chief Ranjit Kumar Dass in Kokrajhar,

बिथाङ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव बुंबावोदि, बिपिएफनि माखासे गागि आरो गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोरा हान्जानि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिनायनि थाखाय बिजेपि हान्जायाव हाबगासिनो दं आरो माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपिजों फोनांजाब लाखिगासिनो दं। बिजेपि हान्जाया बिटिसि हालामाव 5 लाखनि बांसिन गोदान सोद्रोमाफोर थिसनखांबाय आरो ओन्सोलनि थागिबि सुबुंफोरनि जौगाथाय आरो अन्सायलुनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि बेलायाव दासआ बुंबावोदि, बिटिआर गोरोबथानि समाव बिजेपि दैदेन्नाय आसाम आरो मिरु सरकारा खोथा होनाय बायदियै गोरोबथानि दफाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंगासिनो दं। फैगौ 2021 आव खुंजानो गोनां राइज्यो बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखायबो बिजेपिआ आबुङै साखाफारा होन्नानै फोरमायबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here