• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिसियाव बिपिएफआनो फिन सरकार दाफिनगोनः हाग्रामा

September 8, 2020

बिटिसियाव बिपिएफआनो फिन सरकार दाफिनगोनः हाग्रामा

बरमा, 8 सेप्तेम्बरः बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै जाय समाव बायदि राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव फोसावदिंनाय हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रें जागासिनो दं। बेबायदि समावनो 7 सेप्तेम्बरखालि बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय आंगाधवायाव बिपिएफ हान्जानि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल जानानै थाङो । बागानपारा ब्लक बिपिएफनि नेहाथारि कालिन्द्र बैश्यआ जागायजेन्नाय मेलखौ बेखेवनानै होयो बिपिएफनि मावफुं नेहाथारि प्रबिन बर'आ। बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथां बर'आ बुङोदि, बिपिएफ हान्जाया बिटिसिखौ 25 बोसोर खुंनानै रुपाथि बोसोर फालिगोन। बिथाङा बुंबावोदि, बिपिएफ हान्जाया जादों बिटिसिनि हारि-माहारिनि मोनसे फोथायजाथाव हान्जा। जायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया ओन्सोलनि गासै हारि-माहारिखौ खौसे खालामनानै गासै हारिनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हादों।

Baksa Baganpara

 दिनै जायफोर सुबुङा बिटिसि ओन्सोलखौ जौगाखाङाखै होन्नानै बुंदों एबा जौगानायखौ नुयाखै बिसोरहा मेगन गैया। जायफोर सुबुङा मेगन गैया बिसोरसो बेबायदि बाथ्राखौ बुङो । राइज्योनि हान्जाखायनो दिनै ब्रैथि बोसोरनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया बिटिसियाव सरकार दानो थांगासिनो दं। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, बिटिसियाव बिपिएफआनो फिन सरकार दाफिनगोन आरो बागानपारा बियाबआव बिपिएफनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारिनि देरहानाया रोखा।

 बेनिखायनो फैगौ गोदान सरकारआव फलिन्द्र बसुमतारिखौ मावफुं सोद्रोमा महरै थिसन्नो थि खालामनाय जादों। बिथाङा इउपिपिएल आरो एबसुखौ थांखिनानै बुङोदि, दिनैनि समाव एबसुआनो इउपिपिएल आरो इउपिपिएलआनो एबसु। इउपिपिएल आरो गन सुरक्षा पार्टिनि गासै सा 155 सोद्रोमाफोरा गोदानै हाबफैनाय मेलयाव बाहागो लादोंमोन बरमा बियाबनि एमएलए मनेस्वर ब्रह्म, बिपिएफनि फोसावदिं नेहाथारि रजनी बरजौआरि, मिरु सोद्रोमा निरेन सैनारि, पिजेएसिबिएमनि गाहाय बोसोनगिरि गंगाधर रामशियारि, असमीया सेरियालनि फावगिरि बिपुल राभा आरो हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here