• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैयाः हाग्रामा महिलारि

August 28, 2020

बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैयाः हाग्रामा महिलारि

(इउपिपिएल, बिजेपि, सुरक्षा पार्टिनि फिथाइया लाथिख’ जागोन)

बाक्सा, 27 आगस्ट: बिटिआर गोरोबथाया जिर', बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया। बे गोरोबथायाव बर फोरनि रैखाथिनि बाथ्रायाल' दङ। गुबुन हारि-हारिसाफोरनि जेबो बाथ्रा मख'नाय गैया। बिटिआर गोरोबथायाव गुबुन हारिनि समान मोन्थाय गैया। नाथाय बिटिसि गोरोबथायाव मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि बाथ्रा रायखांनाय दङ। बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिखौ फोजोबस्रांगोन।

बिटिआर गोरोबथाया जेब्लाबो मावफुंजानाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिआ। दिनै तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गयबारि ब्लक बिपिएफनि मावख'आव खुंनाय मोनसे हान्जायाव हाबनाय मेलनि जोबनायाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव बे बाथ्राखौ बुंथिदों। खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायनि फिनआव महिलारिआ आरोबाव बुंबावोदि, फैगौ बिटिसि परिषद बिसायख'थियाव इउपिपिएल, बिजेपि आरो नब' शरनिया दैदेन्नाय गण सुरक्षा पार्टिनि फिथाइया लाथिख' जागोन।

बेनि अनगायैबो बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि 40 बियाबआवबो बिपिएफ हान्जानि टिकेट मोन्नाय बिजाथिफोरा देरहाजोबनानै फिन बिपिएफ हान्जायानो बिटिसि खुंथाय गोहोखौ दखलाव लाफिनगोन होन्नानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिआ। बिथाङा बुंबावोदि, गयबारि परिषद बियाबआव बिपिएफ हान्जानि बिजाथिया देरहागोना रोखा। बेजों लोगोसे कक्लाबारिआवबो बिपिएफ हान्जानि बिजाथिआ देरहागोन होन्नानै दाबि खालामो।

Chief Bodoland Territorial Council, Hagrama Mohilary

इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ गसंनाय मोननै बियाबनि मोनसेबो बियाबआवनो देरहानो हाया होन्नानै महिलारिआ बुङो। फार्सेथिं खौरांगिरिनि मोनसे सोंथिनि फिनआव फैगौ 2021 माइथायनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाजों लोगोआव थागोन बेनि सायाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनावनो थार बाथ्राखौ फोरमायगोन होन्नानै हाग्रामा महिलारिआ बुङो।

मख'नो गोनांदि, बे मेलआव बाक्सा जिल्ला बिजेपिनि लाइमोन मर्चानि बारग' आफादगिरि रामचरन डेकानि दैदेन्नायाव सा 42 सांग्रां सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबफैयो। बेनि अनगायैबो सा 110 बारग' आसुनि मावफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जा आफादनि गासै सा 178 सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिनि बाहागो लानायाव बिपिएफ हान्जायाव हाबफैयो।

 लाइमोन बिपिएफनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि समनाथ बसुमतारिआ जागायजेन्नाय मेलआव बिटिसिनि बारग' मावफु सोद्रोमा गनेश कसारि, बिजितगोरा नार्जारि, महेस्वर बसुमतारि, बारग' एमएलए आरो गयबारि बियाबनि बिजाथि चन्दि बसुमतारि, तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि केशब राजबंशि, गाहाय नेहाथारि उपेन बसुमतारि, बिपिएफनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।
Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here