• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बागसायाव बि टि आर बिसायख’थिनि दोहौ, सुबनखातायाव सानसेयावनो बिपिएफ, बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बिसायख’थियारि मेल

October 30, 2020

बागसायाव बि टि आर बिसायख’थिनि दोहौ, सुबनखातायाव सानसेयावनो बिपिएफ, बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बिसायख’थियारि मेल

मुसलपुर, 30 अक्ट'बर: बिटिसि एबा बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि दरब्रैबो जिल्लायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। थांनाय एप्रिल दाननि 4 खालाराव बिटिसिनि बिसायख'थिआ खुंजानो गोनांमोनब्लाबो नाथाय दुलाराइ बुहुमनाङैनो गिख्रंथाव करना बेरामनि जाहोनाव बिसायख'थिखौ फावसायनो गोनां जादोंमोन। बबेखानि बे गिख्रंथाव करना बेरामनि समावबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफारि बान्जायनायनि गेजेरजों गावसिनि बिसायख’थियारि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बिटिसिनि 4 थि बिसायख'थिखौ करना जिउसानि मुङाव दिन्दां खालामनानै दोनाजासेनो थाबैनो खुंफुंनांगौ होन्नानै बिटिसि ओन्सोलनि गोबां राजखान्थि हान्जाफोरा सरकारजों लोगोसे बिसायख'थि आयगनि सेराव दाबि दैखांनायखौ नोजोर बोनानै राइज्यो सरकारा फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव खुंनो थाखाय बिसायख'थि आयगखौ खावलायनाय लोगो-लोगोनो बिसायख’थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा जान्जि खाफ्रासिन्नायखौ नुनो मोन्दों।

बे लेखायैनो मैया 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखातायाव आलादा-आलादायै बिपिएफ, बिजेपि आरो इउपिपिएलआ बिसायख’थियारि फोसावदिं हाबाफारि लादोंमोन। सुबनखातानि लोक्षीमन्दिरनि लांगोनायाव सुबनखाता गुदि बिपिएफ हान्जानि बान्जायनायाव सुबनखाता ओन्सोलनि आइजोफोरखौ लानानै मोनसे गेवलां जथुम खुंनाय जादों। बागानपारा ब्लक बिपिएफनि नेहाथारि कालिन्द्र बैश्वनि दैदेन्नायाव खुंफुंजानाय बे जथुमखौ बेखेवनानै होयो बरमा जथायनि एमएलए मनेश्वर ब्रह्मआ। जथुमखौ बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथां ब्रह्मआ बुङोदि, बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नायाव बिपिएफ हान्जाया 4 थि खेबनि थाखाय बिटिसियाव फिन सरकार दाफिन्नाया 100 जौखोन्दो रोखा। दिनैनि दिनाव बिपिएफ हान्जानि निति आरो आदर्शखौ मोजां मोन्नानै बिपिएफ हान्जाखौनो फिन सरकार सालायहोफिन्नायनि थांखिजों बिटिसिनि दाब-दाब ओन्सोलफोराव बायदि राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरि, सोद्रोमाफोरा लोब-लोब बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों होन्नानै बिबुंथियो।

एरैहाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफ हान्जानि माव'फुं गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ एबसुनि बारग' आफादगिरि थामहिनबा आथिखालाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ थांखिनानै बुङोदि, फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि जानानै प्रमद बर'आ माबोरै कौटि रांनि बिगोमा जानो हाखो। दिनै प्रमद बर'आ बिपिएफ हान्जानि सायाव बायदि अजद दैखांनाया थारैनो नंखाय। मानोना बिपिएफ हान्जाया जोनोमनिफ्रायनो बिटिसिखौ लाथिख'निफ्राय जागायनानै जौगाखांहोनो गोनां जादों। जेरैबो जेरावबो गोग्लैसोना थानाय बिटिसि ओन्सोला आथिखालाव बिपिएफ हान्जानि नाजानायाव गोबां दावगाबाय होन्नानै प्रबिन बर'आ दाबि खालामो।

Election Campaign

बे सानखालिनो बागसा जिल्ला बिजेपि एसटि मर्सानि मोनसे मावसुमा जथुम्मा सुबनखातानि मागो मेला फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफु जायो। बे जथुमआव मन्थ्रि भबेश कलिताया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन रेखा रानि दास बर', इमानुयेल मुसाहारि, देबेन बर', बागानपारा बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि आरति बरदलै, दिहिरा बियाबनि बिजाथि कस्तेनटाइन तिर्कि, जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरिजों लोगोसे हान्जानि गोबां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा।

बेराफारसे बे सानावनो इउपिपिएल हान्जायाबो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिसियाव सोलायनाय नांगौनि जुनै हान्जा सुरनाय हाबाफारि बान्जायदों । बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियावनो 25 नं बागानपारा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कातिराम बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगियाव बुडोदि, बिटिसिनि गासै मोन 40 बियाबयावनो इउपिपिएल हान्जाया फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जाखाजोबबाय। मख'जाथावदि, दुलाराइ बुहुमनाङैनो साग्लोबसारनाय करना भाइरासनि जाहोनावनो इउपिपिएल हान्जाया गोबां दावगानो खाबु मोन्दों आरो बेनि जाहोनावनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानि सरकार दानायाबो रोखा जाबाय होन्नानै बिथाङा दाबियो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here