• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बागसानि सुबनखाता-निकासि लामायाव हान्था-मेलानि जेंना

September 15, 2020

बागसानि सुबनखाता-निकासि लामायाव हान्था-मेलानि जेंना

मुसलपुर, 15 सेप्तेम्बरः बागसा जिल्लानि भारत-भुटान सिमना सेरनि मख'जाथावना ओन्सोल सुबनखातानि बिखाजों बोहैलांनाय दिरिं दैसानि दैया थांनाय बोसोराव खुरखानानै दैसानि सायाव थानाय पाकानि दालांखौ बोहैखांर लांनायनि जाहोनाव फरायसुला-फरायसुलि आरो गोबां लामा हान्थिग्राफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों।

Deplorable condition Bridge over Diring River Nikashi-Subankhata Road

मख'नो गोनांदि, थांनाय बोसोराव आरो बावैसो 25 नं बागानपारा बियाबनि बारग' एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिया गावनि रां बाहायनानै फरायसुला-फरायसुलि, फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबु लामा हान्थिग्राफोरनि मोजांनि थाखाय बायनाय दालांनि सायाव औवानि दालां बानायनानै होदोंमोन। नाथाय बे दालांनि साजों फिसा गारि खारनायनि जाहोनाव दासान्दि बायलांनो हमनायजों लामा हान्थिनायनि फारसे जायगानि सुबुंफोरा गिथावना थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। जाहोनाव सुबनखाता-निकासि लामानि दिरिं दैसानि सायाव थानाय औवानि दालांखौ फिन बानायफिन्नो थाखाय जायगानि राइजो-राजाफोरा दाबि दैखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here