• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बागसानि मुसलपुराव बि पि एफआ सिबस्रांनाय हाबाफारि बान्जायदों

October 19, 2020

बागसानि मुसलपुराव बि पि एफआ सिबस्रांनाय हाबाफारि बान्जायदों

मुसलपुर, 19 अक्टबरः बावैसो सान सिगां बागसा जिल्लानि बरमायाव खुंफुंजानाय बि पि एफ दोलोनि 71 थि मिरु माव'फुं जथुमयाव थांखि लानाय बादियै रबिबारखालि बागसा जिल्लानि सदर मुसलपुराव मुसलपुर गुदि बि पि एफनि बान्जायनायाव दाखोर-दाला सिबस्रांनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जायो। बे सिबस्रांनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 24 नं मुसलपुर बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि थामहिनबा बि टि सिनि बारग' माव'फुं सोद्रोमा अन्सुमै खुंगुर बर'आ।

Baksa BPF Ansumwi Kungur Boro

हाबाफारिखौ बेखेवना होनाय समाव बि पि एफनि बिजाथि अन्सुमै खुंगुर बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बे सिबस्रांनाय हाबाफारिखौ मुसलपुरनि अनगायैबो बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब ओन्सोलफोराव दुर्गा फुजानि सिगां आरो उनावबो लानाय जागोन । बेनि अनगायैबो बियाबनि दाब दाब जायगानि फरायसालिफोरखौबो साखोन-सिखोन खालामनायनि अनगायै सेनिटाइस खालामनायजों लोगोसे फरायसाफोरनो मास्क रान्ना होगोन होन्नानै बिथां बर'आ बुंथियो। मख'जाथावदि, ओन्सोलनि गोबां आइजोफोरजों लोगोसे राइजो-राजाफोराय हाबाफारियाव बि पि एफ हान्जानि बिजाथि अन्सुमै खंगुर बर’खौबो आखाइयाव हासिब लानानै दाखोर-दाला सिबस्रांनाय नुनो मोन्दों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here