Bodosa Newspaper

September 28, 2023

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बे जुथुमायावनो दाफुंनाय जागोन गोदानै तामुलपुर जिल्ला एबसु

बाक्सा 25,जुलाइ : बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो कुमारिकाता दख’रा एबसुनि 49थि जखन्थाइ खु़ंफुंनो थाखाय रायदाव आफादखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय । बे खेबनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाता बगाजुलि हालामाव खुंफुंनाय जागोन । बेनि थाखाय MLA जलेन दैमारिखौ गाहाइ मासिगिरि, समाज सिबियारि बल’राम बर’खौ मावफुं आफादगिरि आरो कुमारिकाता दख’रा एबसुनि बारग’ आफादगिरि एलपिसिं नार्जारिखौ गाहाइ लिंथुमगिरि बिबान होनानै मोनसे गोख्रों रायदाव आफादखौ दाफुंबाय आरो मोनफ्रोमबो साभ-कमिटिफोरखौ दाफुंनानै लाबाय । फैगौ नभेम्बर दानाव खुंफुंजानो गोनां  बाक्सा जिल्ला एबसुनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायावनो तामुलपुर जिल्ला एबसुखौबो  दाफुंनानै लानाय जासिगोन।‌ मख’नो गोनांदि बे आफादावनो बागसा जिला एबसुआ तामुलपुर जिला एबसु आरो तामुलपुर जिला एबसु महरै मोननै जिलायाव महर मोनसिगोन।

Share with your friends!

Leave a Comment