Bodosa Newspaper

December 4, 2023

बाक्सा जिल्लायाव नेमसुआ मिजरावनि गिबि मन्थ्रि जरामथांगानि मुसुखा सावदों

आसाम मिजराम सिमा जेंनाखौ लानानै सोमजिनाय गुलि गावलायनाय जाथायाव सा 7 आसाम पुलिसनि बिबानगिरिफोरनि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै गुबुन गुबुन दोलो-आफादफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लाबोदों।

बेबायदिनो दिनै नेमसुनि बाक्सा  जिल्ला आफादनि बान्जायनायाव गरेस्वरआव मिजरामनि गिबि मन्थ्रि जरामथांगानि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे आसाम सरकारा फेलें जानायनि थाखाय राज्यो नखर बिफान आरो गिबि मन्थ्रिनि बिबानाव थानाय हिमत बिस्व शर्माखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामो।  

Share with your friends!

Leave a Comment